Sök

Så ska Värmdö Gymnasium lösa öppnandet för 1250 elever

Rektor Christina Ahlgren på Värmdö Gymnasium vid Gullmarsplan i Stockholm backar inte på planerna att samla kollegiet på 105 lärare inför terminsstarten nästa vecka – men gör vissa justeringar i planeringen.

Gles möblering, inga gruppfoton och lärarkollegiet uppdelat i mindre grupper efter en inledande samling – så planerar rektor Christina Ahlgren mötet med sin personal under introduktionsveckan som inleds på måndag på Värmdö Gymnasium.

Hon är beredd att ta den smittorisk det innebär att hela skolstaben på 105 personer träffas för första gången sedan i mitten av mars. Videomöten är inget alternativ, menar hon.

– Att förbereda en skolstart kräver samarbete. Videomöten ger inte samma möjlighet att kunna interagera när vi ska samtala, planera och diskutera frågor som rör höstterminen

– Skolan är öppen och om en vecka börjar eleverna och vi återgår till närundervisning. Vi behöver vara väl förberedda då.

Inför att all personal återvänder till skolan på måndag har åtgärder vidtagits för att minimera smittrisken.

– Efter en gemensam samling i den glest möblerade Ljushallen, där man även har möjlighet att sitta på balkongerna, delar vi upp oss i tre lärarenheter för att sedan fortsätta i arbetslag och ämnesgrupper i större salar. På så sätt minimerar vi risken för smittspridning.

”Har en lång åtgärdslista”

Hon påminner om att regeringen, liksom skolans huvudman, Värmdö kommun, beslutat att det är återgång till närundervisning som gäller för kommande termin – under förutsättning att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

– Vi har en lång åtgärdslista för att minska risken för smittspridning i skolan; bland annat utglesad möblering i skolsalarna, personalrum och korridorer, utplacering av handsprit, montering av plexiglas i cafeteria och bibliotek.

Vad säger du till de kollegor som är oroliga?

– Jag förstår att det finns en oro, ett fåtal har hört av sig, men jag har än så länge bara varit i kontakt med skyddsombudet. Hon har framfört vissa åtgärdsförslag, bland annat möjligheten till distansmöten under introduktionsveckan. Anpassningar och åtgärder kommer hela kollegiet få möjlighet att diskutera nu under introduktionsveckan.

Hur ser du på trängseln som uppstår i kollektivtrafiken vid Gullmarsplan när skolans 1250 elever ska ta sig till skolan?

– Skolan har 41 klasser, men schemat är upplagt så att eleverna inte börjar samtidigt och inte heller slutar gemensamt. Starttiderna varierar från klockan 8.30 till klockan 10 och skoldagen slutar också olika, så det blir spridning på eleverna när de reser till och från skolan. Start- och sluttider är utspridda enligt min bedömning. Dessutom uppmanar vi de som har möjlighet att cykla eller promenera att göra det.

LÄS OCKSÅ: Börjar terminen – med stormöte för alla lärare