Sök

Så ser smittan ut på högstadiet

Folkhälsomyndigheten började sent med att skaffa sig en samlad bild över smittläget i skolan.

Folkhälsomyndigheten (FOHM) har fått skarp kritik för sin hållning att barn och unga inte driver covid-smitta. Och först vecka 46 2020 började myndigheten sammanställa uppgifter om utbrott i skolorna.

LÄS MER: Regeringen ger grundskolor möjlighet till distans på höstadiet

Vecka 49 rapporterade regionernas smittskyddsenheter in 29 covidutbrott i förskolan, 77 på grundskolan och 20 på gymnasiet. Ett utbrott omfattar minst två personer som inte blivit smittade i hushållet.

Trots att FOHM hela tiden hävdat att skolan inte är en riskmiljö, så är det först under de sista veckorna 2020 som någon myndighet samlat information om läget i förskola och skola.

Under samma vecka stod grundskolan för nära 40 procent av alla utbrott, något som fått 30 forskare att kräva fortsatt distansundervisning även för högstadiet, i en debattartikel i DN.

– Vi har en stor förekomst av covid-19 i gruppen ned till 13–15 år, säger Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell på torsdagens presskonferens.

LÄSTIPS: SAKNAS GRUND FÖR STÄNGNING AV HÖGSTADIET

Strax innan jul ansåg Folkhälsomyndigheten att det fortfarande saknades grund för en landsomfattande stängning av högstadiet – men flera regioner övergick ändå till stängda skoldörrar och digital undervisning.

Läraren.se har tidigare skrivit om kritiken mot FOHM:s hållning.

Beskedet från statsepidemiolog Anders Tegnell har hela tiden varit att lärare löper liten risk för smitta. Nationalekonomen Helena Svaleryd menar dock att rapporten är missvisande – bland annat eftersom FOHM inte tagit hänsyn till smittan på högstadiet.

LÄSTIPS: PROFESSORNS KRITIK MOT FOHM

Samtidigt visade sig att FOHM:s rapport byggde på siffror från en tidsperiod då smittospridningen inte var lika stor som idag.

Kritik kommer också från specialpedagoger och modersmålslärare, som menar att deras arbetsuppgifter gör det omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kräver att myndigheten tar sitt ansvar.

– Jag möter jättemycket oro från lärarna, och jag är själv orolig. Vi vet ju genom våra rapporter att majoriteten av arbetsgivarna inte vidtagit åtgärder för att möta rekommendationerna, och man har inte heller infört åtgärder för att minska risken för lärare att smittas, i den utsträckning vi förväntar oss, säger hon till Läraren.se.

Rapporten från FOHM den 18 december 2020 som redovisar läget för covid-19<br />till och med vecka 50 (7 – 13 december).

LÄS ÄVEN

Wiman: Känner mig som matadoren i Ferdinand – gör någonting!

Maria Wiman: Låt en lärare få drömma

Läraren: Då funkar distans bra

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.