Sök

Så lyckades Lärarförbundet få igenom familjekarantän – spelet bakom

Grunden är medlemmarnas arbete, och Lärarförbundets argument är grundade i lärares vardag, säger Johanna Jaara Åstrand. En av nycklarna till att de lyckats få gehör från Folkhälsomyndigheten.

Länge ansåg Folkhälsomyndigheten att barn till covid-smittade skulle gå i förskola och skola. Efter larm från medlemmarna har Lärarförbundet fått myndigheten att ändra sig.
– Vi frågade: ”Hur ska det praktiskt gå till för en covidsjuk att lämna ett litet barn”, säger Emma Ölmebäck, chef för politisk påverkan på Lärarförbundet.

LÄRARNAS COVID-FRÅGOR – OCH SVAREN

Det har gått tre dagar sedan utbildningsminister Anna Ekström (S) deklarerade att barn till covid-sjuka föräldrar ska stanna hemma. Familjekarantänen var ett faktum. Ett efterlängtat faktum för förskollärare och lärare på grundskolan, som varit oroliga för att smittas när sjuka föräldrar lämnar sina barn.

LÄS: EFTER LÄRARFÖRBUNDETS KRAV — BARN SKA HÅLLAS HEMMA

– Det här är i grunden ett resultat av att våra medlemmar är tydliga med hur deras yrkesvardag försvåras av riktlinjer och rekommendationer, i det här fallet från Folkhälsomyndigheten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad gör att just den här frågan fick sådant tydligt resultat?
– Folkhälsomyndigheten vet att utbildning är en viktig folkhälsofaktor och de har stort intresse av se till att förskolor och skolor kan hålla öppet. Våra argument är grundade i lärares vardag, och handlar om vad som krävs för att våra medlemmar ska kunna undervisa, säger Johanna Jaara Åstrand.

FHM ny spelare

Pandemin har inneburit nya kontaktytor för Lärarförbundet.

– Vi har normalt sett inte så mycket kontakt med Folkhälsomyndigheten. Men eftersom deras riktlinjer får så stora konsekvenser för våra medlemmar har vi nu direktkontakt. Våra medlemmars bidrag, den fakta som vi kan lägga fram för Folkhälsomyndigheten, bidrog till att de ändrade sig. Vi ställde frågan: ”Hur ska det praktiskt gå till för en covidsjuk att lämna ett litet barn”, säger Emma Ölmebäck, chef för politisk påverkan.

LÄS: TEGNELL: ALLA VET ATT DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA AVSTÅND

Grunden, säger Johanna Jaara Åstrand, är medlemmarnas arbete.

– Lärarförbundet använder Sifo-undersökningar som ett mått på hur medlemmarna mår och hur deras arbete fungerar under pandemin. Andra viktiga verktyg är samtal från medlemmar och det systematiska arbetet med riskbedömningar som skyddsombud och huvudskyddsombud utför, säger hon.

Underlag som sedan används i kontakt med myndigheter och arbetsgivare.

– Jag har kontinuerlig kontakt med Anna Ekström och hennes ansvariga, både för att visa dem hur deras beslut påverkar lärares och skolledares vardag – men också för att presentera lösningar. Våra medlemmar har varit väldigt tydliga med att de behöver lägga kraft och energi på helt andra saker än elevernas undervisning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hur mycket har lärarfacken samarbetat i fråga om familjekarantänen?

– Det här är enbart Lärarförbundets arbete, det är vi som systematiskt drivit de här frågorna. Och det är klart att vi skulle vara ännu starkare om förbunden inte vore så splittrade. När jag som förbundsordförande i Lärarförbundet kommer med krav, baserade i våra medlemmars vardag, så spetsar beslutsfattarna öronen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Familjekarantän är en fråga – av många andra – som förbundet arbetar med dagligen.

Nästa fråga i rullning

– Medlemmarnas frågor lägger grunden för påverkansarbetet som sker såväl i den offentliga debatten som genom informella kontakter. Nu jobbar vi till exempel med att lärarna ska få hela terminen på sig för betygsrapportering, och att få en anpassning av kraven under pandemin, säger Emma Ölmebäck.

LÄRARFÖRBUNDET: DÅ SKA NATIONELLA PROV SLOPAS

REGERINGEN ÖVERVÄGER COVID-LÄTTNADER FÖR LÄRARE