Sök
Publishing-priset logga

Så hanteras pandemin världen över – skolstängning ”en sista utväg”

I april 2020 inträffade en topp med landsomfattande nedstängningar av skolorna – 190 av 195 hade helt stängt.

Omfattande skolstängningar världen över på grund av covid-19 har visat hur viktig skolan är. Ivern är stor att kunna öppna skolorna igen, så till den grad att säkerheten äventyras.
– Skolöppningarna i Indien sker nu alltför lättvindigt med tanke på smittan, menar Kamala Kanta Tripathy, generalsekreterare vid det indiska lärarfacket AITPF.

LÄSTIPS: Fem länder –  fem olika pandemistrategier

Covid-19-pandemin har på olika sätt påverkat utbildningen för uppskattningsvis 1,6 miljarder elever i 190 länder, enligt världslärarfacket Education International.

Efter ett år av Covid-19-pandemi är fortfarande över 800 miljoner studenter drabbade av betydande störningar i sin utbildning, enligt FN:s utbildningsorgan Unesco. Unesco har tagit fram en interaktiv karta som visar hur pandemin påverkat skolväsendet, land för land och dag för dag, från den 16 februari förra våren, till i dag.

190 av 195 länder stängde

I april 2020 inträffade en topp vad gäller landsomfattande nedstängningar av skolorna. Då stängde 190 av världens 195 erkända nationer sina skolor.

LÄSTIPS: La pandemie – så hanterar franskaa skolan smittan

I takt med att kunskapen om sjukdomen ökat har världens regeringar strävat efter att minimera landsomfattande stängningar av sina skolor. I dag håller runt 25 länder sina skolor helt stängda och 101 länder håller sina skolor helt öppna. Resten av länderna håller delvis öppet och varvar lokala stängningar med distansundervisning beroende på hur utvecklingen av smittan ser ut.

”Stängda skolor ökar risken att tappa elever, vilket drabbar de mest utsatta allra hårdast. Därför måste skolstängningar vara en sista utväg och att öppna dem under säkra förhållanden en prioritet”, skriver Audrey Azoulay, generaldirektör för Unesco.

Audrey Azoulay, Frankrike, är Unescos generaldirektör.

Bekymmer 

Samtidigt är det en bekymrad generalsekreterare för det Indiska lärarfacket AITPF, Kamala Kanta Tripathy, som Läraren.se får kontakt med. Hon menar att skolöppningarna i Indien nu sker alltför lättvindigt.

– Vi är alla oroade och bekymrade över hur snabbt situationen övergår till traditionell klassrumsundervisning, utan att det tas hänsyn till riskerna med smittan. Situationen för lärarna i Indien är inte särskilt positiv.

Det är den fattiga världens skolor som drabbats värst. Över en tredjedel av världens elever har inte haft tillgång till någon distansundervisning, digital eller på annat sätt. Det saknas både digital hårdvara, internetanslutningar liksom digital kunskap både hos lärare och elever. Ett förhållande som förvärrar redan befintliga ojämlikheter.

Samtidigt slår Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, fast i sin senaste rapport att lärare inte kan ersättas av online- utbildning. Lärare och skolor behövs för elevers sociala, emotionella och kognitiva utveckling.

För att möjliggöra en säker återgång till skolan efterlyser Unesco att världens 100 miljoner lärare och lärare prioriteras i vaccinationskampanjer.

Fotnot: I världen finns 195 länder: 54 länder i Afrika, 48 i Asien, 44 i Europa, 22 i Sydamerika och Karibien, 14 i Oceanien, 2 i Nordamerika.

LÄS ÄVEN

Gravida får rätt till coronaersättning

Regionerna tveksamma inför skoltester

Nya testregler på jobbet – detta gäller för skolan

Nu ska Arbetsmiljöverket granska skolsmittan