Sök
Publishing-priset logga

Så använder skolan covidmiljarden: ”Svårt”

Covid-miljarden fördelas efter antalet skolelever i en kommun – men gymnasieskolan får störst del av kakan. Foto: Getty

Gymnasieskolan är vinnare i utdelningen av regeringens covid-miljard. Men hur pengarna ska användas är fortfarande oklart.
– I ena vågskålen har vi utbildningsskulden, i den andra lärarnas arbetsbelastning, säger Andrea Meiling, Lärarförbundets ordförande i Göteborg.

LÄSTIPS Så mycket får din kommun av skolmiljarden

Regeringen har precis aviserat ytterligare 350 covid-miljoner till skolan. Den tidigare miljarden är ännu inte utdelad till verksamheterna.

Lärarnas behov ställs mot elevernas

Lärarförbundets ordförande i Göteborg, Andrea Meiling, ser en risk när lärares behov ställs emot elevernas.

– Behovet är stort vad gäller utbildningsskulden. Även den extra arbetsbelastning som lärare haft – hur kan man kan kompensera den när man i andra vågskålen har just utbildningsskulden – det är väldigt svårt det här, säger hon till Läraren.se.

Andrea Meiling.

Covid-miljarden fördelas efter antalet skolelever i en kommun. Sedan är det upp till de enskilda kommunerna att avgöra hur statsbidraget ska användas.

– Alla medel vi får går vidare ut till skolorna. Pengarna fördelas efter antal elever oavsett skolhuvudman. Det är rektor som avgör hur man använder resursen. Kravet är att de ska användas för att minska effekterna av pandemin – till exempel extraundervisning, extra elevhälsoinsatser med mera, säger Anders Malmquist, grundskolechef i Malmö.

LÄSTIPS Så drabbas skolan av corona

Därför prioriteras gymnasiet

Gymnasieskolan drar in storkovan.

Stockholms kommun får drygt 80 miljoner kronor, varav knappa 28 miljoner går till gymnasieskolor i både kommunal och privat regi.

– Gymnasieeleverna har med distansundervisningen tvingats ta ett större ansvar än vad man ska behöva ta som ungdom. Det är viktigt att de inte går miste om chanser framöver, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd, i ett pressmeddelande.

Privat och kommunal förskola och grundskola får 335 kronor per elev, medan bidraget ligger på 880 kronor för gymnasieskolan. Totalt går 4 miljoner kronor till vuxenutbildningen.

Göteborg har inte klubbat fördelningen ännu, men förslaget är att förskolenämnden får 4 miljoner kronor, utbildningsnämnden 30 miljoner och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 10 miljoner kronor.

Koncernen väntar på kommunernas besked

För Internationella engelska skolan dröjer det tills kommunerna beslutat om fördelning, innan de vet hur mycket stödpengar de kan räkna med. Pengarna ska dock fördelas lika mellan skolorna i en kommun, oavsett huvudman.

Hur ska ni använda pengarna?

– Det går inte att svara på än, eftersom alla kommuner inte är klara eller ens bestämt hur pengarna ska fördelas. IES finns i 30 kommuner med 38 grundskolor och får skolpeng från 160 kommuner, svarar presskontakten Linda Norberg.

LÄS ÄVEN

Experten: Mer långsiktiga satsningar behövs på skolan
Så vill lärarna hantera utbildningsskulden
Stora skillnader i kommunernas satsningar på elevhälsa
Vinstregn över friskolorna – ministern ser rött