Sök

Liberalerna vill följa upp skolstängningarna

Liberalernas Roger Haddad är orolig över att Skolverket inte har tillräckligt med kontroll på skolstängningar och distansundervisningens omfattning nationellt.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson, anser att beslutet om distans för högstadiet behöver följas upp på ett bättre sätt. Han har begärt att Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kallas till utbildningsutskottet för att redogöra för läget.

Liberalerna ser skolstängningarna på högstadieskolorna som en sista utväg, betonar Roger Haddad:

– De ska användas när det inte återstår några andra vägval, vilket Skolverket också sagt. Men när jag följt nyhetsrapporteringen de senaste dagarna så ser jag med oro att det är väldigt många kommuner och högstadieskolor som redan har gått över på distans och därför blir det extra viktigt att ställa frågor om detta till Skolverkets GD, säger han.

Vad händer med de yngre eleverna?

Som ledamot i Skolinspektionens insynsråd får Roger Haddad fortlöpande information hur skolmyndigheten följer upp att skollagens intentioner följs. Han säger att den generella bilden som givits är att stängningen av gymnasiet har fungerat förhållandevis bra och att närvaron ökat.

Han ser dock ett större problem med att inte ha en tydlig nationell överblick när det gäller konsekvenserna av stängningarna för yngre elever i den obligatoriska grundskolans sista år.

– Där är det befogat att vi följer upp mer systematiskt. Och jag tycker definitivt att Skolinspektionen ska gå in och följa upp eventuella konsekvenser av beslutet att skolhuvudmännen helt eller delvis kan stänga högstadieskolorna så vi inte får en situation där alltför många elever halkar efter, säger han.

Han är inte heller främmande för att Skolverket får ett utvidgat uppdrag att ta reda på hur det ser ut med skolstängningarna i landet.

– Självklart får man bedöma hur ofta det är rimligt att mäta hur läget är med skolstängningarna och distansundervisningen på högstadiet eftersom de troligen kommer att stänga och öppna under terminen, säger han.

Huvudmännen kan svara myndigheterna

Han tror inte att ett sådant beslut kommer att påverka arbetsbelastningen för enskilda lärare eller rektorer, vilket har lyfts fram som ett skäl till att Skolverket och Skolinspektionen inte begär in vilka skolor som helt eller delvis gått över till distansundervisning.

– Skolverket ska ju ringa till mina kollegor i stadshuset i Västerås och inte till rektorn och lärarna på Hammarbyskolan. Det är ju huvudmännen som fattar beslutet om när en skola ska stänga för att övergå till distansundervisning så de vet ju om det har gjorts, säger han.

LÄS ÄVEN

Ingen överblick efter skolstängningar

Näthat mot forskaren efter studie om lärares covidrisk

”Högstadielärarnas trolleri – försök slå det Joe Labero!”

Lärarförbundet öppnar upp Kontakten för alla