Sök

Rekordökning av vab - region för region

I förra veckan hade nära 150 000 vab-ansökningar inkommit till Försäkringskassan – 75 procent mer än samma tid förra året. Ökningen spås fortsätta trots FHM:s nya riktlinjer. Foto: Getty

Vabbandet har skjutit i höjden senaste två veckorna, enligt siffror Läraren har fått ta del av. I förra veckan hade nästan 148 000 personer ansökt om tillfällig föräldrapenning. Det är 75 procent fler än samma period i fjol. Se hur det ser ut i din region.

LÄS MER: Här saknas en tredjedel av personalen – så drabbas lärarna av vikariekaoset

Försäkringskassans färska siffror visar att ansökan om tillfällig föräldrapenning är uppe i högre siffror än vecka 11 i våras vilket var strax innan Folkhälsomyndigheten uppmanade anställda, som hade möjlighet, att börja arbeta hemifrån. Toppen i våras låg vecka 12.

”Kommer öka ännu mer”

Redan för två veckor sedan skedde en dramatisk ökning i ansökningarna av vab med 70 procent på en vecka. I jämförelse med samma vecka i fjol så var det en 65-procentig ökning och antalet ansökningar har nu ökat till 75 procent sedan i fjol.

– Vi har mycket högre nivåer än normalt på hösten. Följer man säsongsmönstret kommer ansökningarna öka ännu mer fram till första kvartalet. Jag tror ökningen beror på att föräldrarna är mer försiktiga att skicka iväg sina barn i kombination med en kultur på förskolor och skolor där det inte är accepterat att barnen kommer med symtom som hosta och snuva, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

LÄS OCKSÅ: Kraftig ökning av tester på barn: ”Halvkaotiskt läge”

Ökningen sker trots att Folkhälsomyndigheten gick ut med nya rekommendationer den 31 augusti där man lättade något på restriktionerna när det gäller barn och elevers återgång till förskola och skola.

Ingen provtagning för små barn

Rekommendationerna innebär att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern får testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Tanken är att skolbarnen snabbare ska kunna återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Om barnen inte provtagits rekommenderas FHM att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Källa: Försäkringskassan

Samtidigt rekommenderar inte FHM att förskolebarn ska provtas.

– Har barnet ett längre sjukdomsförlopp så måste man se en tydlig förbättring hos barnet och det ska vara feberfri minst två dagar. Även om barnet har lite rinnsnuva och torrhosta kvar så kan man gå iväg till förskola och skola under förutsättning att barnet mår bra, men självklart kan det i praktiken vara svårt att göra det i förhållande till klasskamrater och personal, säger Anja Rosdahl, läkare smittskydd Örebro.

FHM rekommenderar inte att förskolebarn ska provtas. De ska i första hand stanna hemma när de är sjuka. I övrigt gäller samma rekommendationer för återgång. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskoleåldern eller vid medicinsk indikation för behandling av svårt sjuka barn.

Vab region för region

Ansökan om tillfällig föräldrapenning för vård av barn efter län vecka 37

Län

Antal inkomna ansökningar

Samtliga

147 986

Stockholms län

31 372

Uppsala län

5 721

Södermanlands län

4 287

Östergötlands län

7 988

Jönköpings län

5 642

Kronobergs län

2 842

Kalmar län

3 688

Gotlands län

779

Blekinge län

2 423

Skåne län

18 863

Hallands län

5 546

Västra Götalands län

25 479

Värmlands län

4 120

Örebro län

4 914

Västmanlands län

4 100

Dalarnas län

3 989

Gävleborgs län

4 059

Västernorrlands län

3 209

Jämtlands län

1 692

Västerbottens län

4 064

Norrbottens län

3 198

 

 

Källa: Försäkringskassan

 

KRÖNIKA: Jag är lärare, inte snorpolis!