Sök

Regionerna tveksamma inför skoltester

FHM har skärpt rekommendationerna för provtagning på arbetsplatsen, men regionerna är tveksamma till hur det ska gå till. Foto: Adobe Stock

Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer om att alla som jobbar nära någon som testats positivt för covid-19 ska screenas möts med tveksamhet från regionerna.
– Det blir svårt att genomföra, säger Gunilla Persson, smittskyddsläkare i Västerbotten.

LÄSTIPS: Smittskyddsläkaren: ”Då är det dags för screening i skolan”

FHM har skärpt rekommendationerna för provtagning på arbetsplatsen, vilket Läraren.se var först med att rapportera.

Men regionerna är tveksamma.

– Folkhälsomyndighetens direktiv att alla närkontakter ska testas även om inte symtom är väldigt svårt att genomföra, det gäller för de flesta regioner. Det blir ju en screening av symtomfria liknande den man gör i vårdmiljöer i samband med exponering vilket innebär väldigt många prover, säger Gunilla Persson, smittskyddsläkare i region Västerbotten.

LÄSTIPS:  AMV ska smittgranska skolan

Hon har erfarenhet av smittspårning i stor skala efter det stora utbrottet på en batterifabrik, och i skolmiljö i Lycksele.

– Det är svårt för en verksamhet att själv bara uppmana sina anställda att ta prov utan en tydlig plan, det kan bli väldigt slumpvis, väcka stor oro och i sämsta fall inte förhindra en fortsatt smittspridning på arbetsplatsen. Det finns även en stor risk för undanträngningseffekt mot de som behöver ta prov på grund av symtom, kapaciteten räcker inte till, säger Gunilla Persson.

Region Västra Götaland uppger sig ha god kapacitet för PCR-tester, och öppnar för bokning av testning via 1177 under mars.

– Riktad provtagning på skolor har vi inte kapacitet eller bemanning för, men det är inte så vi tolkar riktlinjen från FHM – den avser att generellt öka ambitionsnivån och fånga så stor andel av tänkbara sekundärfall som möjligt i smittspårningen, säger Gabriel Holmqvist, vid regionens presstjänst.

Då får rektor ansvaret

I praktiken blir det regionens rektorer som får ansvaret.

– Smittskydd smittspårar inte i skolan, det vill säga kollar vilka en covidpositiv lärare eller elev haft kontakt med. Formellt sett är det den behandlande eller provtagande läkaren som ansvarar, oftast via överlämning till någon annan. I skolan blir det oftast rektor som gör bedömningen för själva skolmiljön, vilka som är att betrakta som närkontakter, skriver Gabriel Holmqvist i ett mejlsvar.

Region Stockholm, region Jönköping och region Halland arbetar för att ta fram rutiner efter de nya direktiven. Region Norrbotten avvaktar mer information.

I Region Sörmland bedömer man att testkapaciteten är god.

– Men blir det en explosion av utbrott på skolorna så får vi ta det därifrån, skriver Fredrik Gustavsson, pressavdelningen i ett mejlsvar.

LÄS ÄVEN

Nya testregler på jobbet – detta gäller för skolan

 Även lärare plockas in av Skolinspektionen

Wiman: Utbildning är en mänsklig rättighet – inte sportlov i Åre

Tegnell om barnsmittan: ”Inget talar för mutanter”

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.