Sök

Region för region – då kan lärare och förskollärare coronatestas

Läraren.se har frågat smittskyddsläkare i regionerna när man börjar testa lärare och förskollärare. Jämtland Härjedalen är den enda region där man redan från start har provtagit samtliga medborgare med symptom – oavsett arbetsplats, enligt Annika Ersson, biträdande smittskyddsläkare.

Många regioner anger att de just nu klarar att testa de två första prioriteringsgrupperna, enligt MSB och FHM prioriteringslistor. Det omfattar patienter inlagda på sjukhus, personer på särskilt boende/gruppboende, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och personer som arbetar inom sjukvård eller omsorg som uppvisar symptom.

Men när det gäller prioriteringsgruppen 3, anställda inom samhällsbärande yrken, där lärare och förskollärare ingår har man inte satt igång med någon större testning.

I Norrbotten har man börjat provta personal inom räddningstjänst, ambulans och ambulansflyg efter individuell bedömning.

Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkare i Region Västra Götaland ser MSB:s bedömningar än så länge bara som ett strategidokument.

”Vi har många för samhället strategiska grupper, som polis, brandförsvar, miljöhantering, livsmedelsförsörjning, lärare etc. men allt detta kommer efter de sjuka i prioritering. Jag hoppas att vi snart kan börja provta alla de som är påtagligt sjuka, oavsett vilka de är och att även detta med immunitetsundersökningar/serologi, som visar om man haft sjukdomen, kommer igång på bred front för övriga. Det kan vara så att detta blir en realitet redan om några veckor”, skriver han i ett mejlsvar.

I region Halland arbetar man med att ytterligare förenkla och förbättra provtagningen för personal i sjukvård och omsorg. Och nästa steg är att inkludera övriga grupper, anger Maria Löfgren, smittskyddsläkare, men någon exakt tidpunkt för när det kommer vara igång kan hon inte ange.

I Västerbotten finns i dagsläget inte kapaciteten att provta övriga samhällsbärande grupper.

I Region Blekinge anser smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö MSB:s lista som en vägledning. Han anger att prioriteringsgrupp 3 med personalen inom samhällsbärande yrken ligger utanför regionernas sjukvårdsuppdrag och hänvisar till ett nytt material från FHM.

– Smittskydd Blekinge är i första hand ansvarig för att medverka till att uppfylla intentionerna, enligt prioriteringsgrupperna 1 och 2, säger han och hänvisar till Länsstyrelsen när det gäller övriga grupper.

”Respektive kommun”

Christian Blomkvist, smittskyddsläkare Region Kronoberg, hänvisar också till Folkhälsomyndighetens nya strategidokument där det enligt honom anges att anställda inom samhällsbärande yrken och övriga, prioritetsgrupp 3 och 4, ligger utanför regionernas ansvar.

– För att provtagning ska bli aktuellt behöver en behovsbedömning göras av arbetsgivaren utifrån nationella rekommendationer, följt av en beställning via exempelvis företagshälsovård eller e-tjänst. Således är det inget som region Kronoberg kommer att vara direkt delaktiga i utan det blir respektive kommun när det gäller de yrkesgrupperna, svarar han.

”Egenprovtagning”

I Region Gotland väntar man dels på en sammanställning från Socialstyrelsen och MSB vilka man avser att inkludera, dels klartecken på att man har kapacitet att utöka provtagningen.

– Sannolikt kommer det bli någon form av egenprovtagning, uppger Maria Amér, smittskyddsläkare.

I Region Östergötland utökar man i första hand sin kapacitet för provtagning fullt ut för prioritetsgrupp 1 och 2.

– I dagsläget kan jag inte säga när övrig samhällsviktig verksamhet och vilka som ska prioriteras inom denna kategori kan bli aktuella för provtagning. Det är dock region Östergötlands intention att precis som i övriga landet utöka provtagningen, skriver Karin Festin, biträdande smittskyddsläkare.

imagedaat.png

Skärmavbild 2020-05-08 kl. 22.00.43.jpg

imagewk4m.png

 

Skärmavbild 2020-05-08 kl. 21.59.40.jpg

imaged40e.png