Sök

Ministern utesluter inte bantat högskoleprov

Förslaget från UHR är att ge tre tillfällen för högskoleprovet våren 2021.

Det blir inget högskoleprov alls i år men minst tre nästa år – hoppas högskoleministern. Det uppdraget ger regeringen till Universitets- och högskolerådet efter beslut i dag. Men kritiken växer mot att provet ställts in även i höst.

I förra veckan meddelade Universitets- och högskolerådet (UHR) att även höstens högskoleprov ställs in trots att man bedömde att intresset skulle vara rekordstort med cirka 100 000 som ville skriva provet.

UHR radade upp argument för att man inte skulle kunna anordna proven. Det skulle bland annat vara svårt att utöka lokaler och personal så proven skulle kunna genomföras på ett mer smittsäkert sätt. Man hänvisade också till att yngre var sämre på att hålla avstånd.

Kritik mot beslut

Ledarskribenter och debattörer på bland annat nyhetstidningar ifrågasätter nu varför UHR verkat fokuserat mer på problemen än att hitta möjligheter efter att proven ställdes in i våras.

Beatrice Backman, ledarskribent på Smålandsposten, ifrågasätter varför UHR inte valt att begränsa antalet som får skriva högskoleprovet istället för att helt ställa in. Hon lyfter fram några alternativ som; åldersgräns under 25 år, lottning, att utöka antalet lokaler och antalet prov samt erbjuda dem vid flera skrivtillfällen. Backman anser att det vore bättre om de värst drabbade fick möjligheten att göra provet än inga alls. Andra är inne på samma spår och lyfter fram att UHR hade kunnat begränsa provet för de som skriver det för första gången och har gymnasieexamen. Inte minst för att de som drabbats extra hårt av vårens distansundervisning ska få en större chans att ta sig in på utbildningar när söktrycket nu hårdnat till högskolans utbildningar.

Regeringen har redan förlängt giltighetstiden från 5 år till 8 år för de som gjort högskoleprovet tidigare, men det hjälper inte dem som aldrig gjort provet.

Hur ser du Matilda Ernkrans, som ansvarig högskoleminister, på situationen som uppstått?

— Det är allvarligt att två högskoleprov i rad ställs in. Det här kommer påverka människors möjligheter att komma in på vissa högskoleutbildningar. De drabbar de som inte har något högskoleprovsresultat att de endast kan söka och konkurrera i betygsurvalsgruppen. Det är allvarligt. Men ansvarig myndighet har gjort bedömningen att man skulle utsätta en stor mängd människor för risk för smitta och att genomföra proven kan dessutom vara i strid med de rekommendationer som regionala smittskyddsläkare gett lärosätena. Så man kan inte under de förutsättningar som finns nu genomföra proven utan att riskera liv och hälsa, enligt UHR, säger hon.

Ni har gett UHR i uppdrag att ta fram minst tre prov till år 2023. Kan ni garantera att proven blir av nästa år?

– Det regeringsbeslut som vi fattat nu är att vi har plockat fram 6 miljoner och sedan ett uppdrag att ta fram minst tre olika prov per kalenderår varav två redan i vår. Det ger åtminstone bättre förutsättningar att provet kan genomföras i vår utan att riskera människors liv och hälsa. Vi är fortfarande i en Coronapandemi och jag ska göra allt jag kan och utgår ifrån att våra 21 ansvariga lärosäten och UHR fortsätter att göra allt de kan för att kunna genomföra högskoleproven.

Cirka 170 000 beräknades vara intresserade av att göra högskoleprovet under våren och hösten i år, enligt UHR. Borde inte regeringen säkerställt att UHR erbjöd högskoleprov i höst, om än i begränsad omfattning med exempelvis lottning eller att människor under 25 år fick göra provet?

– Vi har haft en väldigt nära dialog med ansvariga rektorer på lärosätena men också med UHR sedan april och genom hela sommaren. Det resulterade i att UHR fick i uppdrag att sammanställa en analys av vad som krävs för att genomföra högskoleprovet i höst. I UHR:s rapport som vi fick in den 6 augusti lyfter de inte det perspektivet. Jag vill inte utesluta att vi kan behöva titta på detta i nära dialog med ansvariga myndigheter. Har de exempelvis system öppna för att kunna hantera och ta emot en sådan typ av anmälan? Det kommer i så fall kräva en viss typ av förberedelser men jag vill inte utesluta någonting. Men det är inte ett beslut som vi har framme nu i alla fall.

Finns det något regeringen kan göra för de nyexaminerade gymnasieelever som nu riskerar att få svårt att både hitta jobb och komma in på högskolan på grund av det ökade intresset för att studera och Coronaläget?  

– Det här är något jag tror att vi behöver titta närmare på. Vi får återkomma om det finns några beslut som regeringen behöver ta för att underlätta för dem. I dagsläget har vi tillsammans med våra lärosäten på mycket kort tid utökat våra utbildningsplatser. Så det är rekordmånga som börjar plugga i höst.

Du är inte främmande för att låta UHR titta på om de kan ta fram ett ”minskat” högskoleprov i höst eller vinter?

– Min och regeringens inställning är att försöka hitta olika sätt så att högskoleprovet kan genomföras. Jag vill inte utesluta någonting och är beredd att ta nya beslut om det behövs men ansvarig myndighet har beslutat att ställa in högskoleprovet i höst.