Sök

Regeringen överväger covid-lättnader för lärare

Utbildningsdepartementet ser över hur lärare ska kunna fokusera mer på själva undervisningen.

Utbildningsminister Anna Ekström bekräftar att regeringen ser över lättnader för lärare under covid-19. Något som Lärarförbundet krävt under pandemin.

LÄS: LÄRARNAS COVID-FRÅGOR – OCH SVAREN

Gårdagens besked om att barn från covid-sjuka familjer inte längre är välkomna till förskolan motiverades med arbetsro, snarare än smittspridning av statsepidemiolog Anders Tegnell.

Men pandemin för med sig många andra arbetsmiljöproblem.

Läraren.se har tidigare skrivit om hur arbetsbördan ökar med sjuktalen.

Diskuterar covid-stängning av gymnasiet

Anders Tegnell bekräftar att Folkhälsomyndigheten (FHM) för samtal med regeringen och Skolverket om att gymnasiet ska övergå till distansundervisning.

LÄS: SNART BESKED OM GYMNASIET SKA COVID-STÄNGA

Utbildningsminister Anna Ekström (S) öppnar för lättnader under presskonferensen, när hon säger att föräldrar och andra ”inte kan vänta sig samma höga service av skolan” under covid-pandemin.

– Service var ett slarvigt och felaktigt använt uttryck. Jag upprepade egentligen bara det som jag sagt flera gånger tidigare, nämligen att vi är i ett oerhört svårt läge. Det påverkar skolan. Och vi alla måste komma ihåg det. Lärare och skolans personal sliter för att se till att barn och elever lär sig så mycket de ska kunna, även i denna svåra tid, säger Anna Ekström.

Stöd för lärare

Hon bekräftar också att hon återkommer med besked om andra lättnader för lärare. Precis det som Lärarförbundet för några dagar sedan skickade in en skrivelse om till regeringen. Läs mer om de åtta åtgärderna på kravlistan här.

– De diskussioner vi för med Skolverket kommer jag att återkomma om. Just nu vill jag dock att lärare, förskollärare, barnskötare och annan personal i skolans värld vet att jag ser det hårda jobb som görs och under vilka svåra förutsättningar som det sker. Dagens besked (om karantän för barn från smittade familjer, reds anm) är viktigt för att skapa tydlighet, lugn och arbetsro och vi tittar nu på hur vi på andra sätt kan se till att lärare kan fokusera på kärnuppgiften – undervisning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

LÄS MER Jaara Åstrand: Lätta på kraven – annars slutar skolan fungera

Vid ett tidigare tillfälle har Skolverket fått i uppdrag att hjälpa lärare som dubbelundervisar, hoppar in för kollegor, eller på andra sätt fått ett tyngre uppdrag under pandemin.

Det resultatet blev en besvikelse, enligt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS: BESVIKELSEN EFTER SKOLVERKETS STÖDMATERIAL

Nu ser utbildningsdepartementet, enligt Anna Ekström, över hur lärare ska kunna fokusera mer på själva undervisningen.

– Det är den samlade bilden av att lärare sliter som gör att vi undersöker hur vi kan se till att lärare kan fokusera på kärnuppgiften – undervisning. Det kan handla om förändringar vad gäller viss dokumentation och om utvecklingsarbete med mera, säger Anna Ekström, i ett mejlsvar till Läraren.se.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson, har drivit frågan i utbildningsutskottet.

– Lärarnas arbetsbörda är särskilt stor under pandemin, och samtidigt ser vi skolor som har hög personalfrånvaro och stort behov av vikarier. Liberalerna menar att staten under pandemin kan lyfta bort vissa krav, till exempel utvecklingssamtal, men också dokumentation. Den vanligaste faktorn bakom att lärare slutar är brister i arbetsmiljön, samtidigt som vi har lärarbrist. Från statens sida måste vi göra vad vi kan för att förenkla lärarnas uppdrag, säger Roger Haddad.

LÄS: FHM-RAPPORT BYGGER PÅ GAMLA SIFFROR

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.