Sök

Regeringen låter gymnasieskolorna ta emot vissa elever trots stängning

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Regeringen har beslutat att låta gymnasieskolor ta emot ett mindre antal elever på skolorna trots att de är stängda. Det ska möjliggöra för elever som behöver få detta för att exempelvis ta sin examen.

När regeringen fattade beslut att stänga gymnasieskolorna för drygt två veckor sedan så var det en definitiv stängning av gymnasieskolorna för eleverna. Trots det har det förekommit att gymnasieskolor har tagit emot elever på skolorna för att göra vissa prov och praktiska moment på yrkesutbildningarna.

Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, varslade, i en intervju i Lärarnas tidning, att regeringen var på väg att tänka om och förändra reglerna. Och på fredagskvällen gick regeringen ut med beslutet som kommer underlätta för både elever och gymnasieskolor att göra det möjligt för gymnasieskolorna att ta emot ett mindre antal elever under vissa omständigheter.

– Vi har bara sett början på pandemin – samhället måste vara starkt och uthålligt nog att ta sig igenom hela coronakrisen. Svensk skola har en tuff tid bakom sig, och vi har en ännu tuffare tid framför oss. Dagens besked ger bättre möjligheter för gymnasieskolan att ge eleverna de förutsättningar och det stöd de behöver för att klara den här svåra perioden, samtidigt som vi bekämpar smittspridningen, säger Anna Ekström.

Den nya förordningen innebär att en gymnasieskola kan vara delvis stängd, förutsatt att smittläget tillåter det. Folkhälsomyndigheten har också, enligt TT, signalerat sitt godkännande. Utbildningen ska kunna bedrivas med ett mindre antal elever som är närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning på skolan sker via fjärr eller distansundervisning.

– Vi har försökt göra en analys över riskmoment och vi tycker att det är en rimlig hållning att låta begränsade grupper elever återgå till skolan för att exempelvis göra vissa prov. Det känns inte som en stor risk, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till TT.

Han tillägger att myndigheten fattar det formella beslutet på måndag.

Utbildningsdepartementet klargör att det exempelvis handlar om att det inom vissa yrkesprogram finns praktiska moment som är svåra att genomföra utan fysiska material och en fysisk arbetsplats. Det kan exempelvis handla om svetsning, eller vissa moment inom vård- och omsorgsexamen som krävs för att eleverna ska kunna arbeta som undersköterskor i vården. Det kan också handla om att vissa elever ska kunna få möjlighet att genomföra vissa prov eller andra bedömningsmoment i skolans lokaler.

– De kan komma till skolan och utföra vissa moment som behövs för att de ska klara sitt slutbetyg, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till TT.

Beslutet gäller också vissa elever med särskilda stödbehov som ska kunna få individuellt stöd eller stöd i mindre grupp för att de ska kunna klara kunskapskraven.

Denna förordning som gäller från den 6 april innebär bland annat att en skola ska kunna vara delvis stängd. Utbildning kan på så sätt bedrivas med ett mindre antal elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr eller distans, så länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet. Bestämmelserna blir tillämpliga vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Läs förordningen i sin helhet på regeringen.se här!

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.