Sök

Regeringen ger grundskolor möjlighet till distans

Regeringen har tagit beslut om att högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken.

Grundskolorna ska kunna hålla stängt helt eller delvis när terminen startar efter jullovet på samma sätt som gymnasierna kunnat sedan i våras. Det beskedet ger utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en presskonferens på torsdagen.

LÄS MER: Wiman: Känner mig som matadoren i Ferdinand – gör någonting!

– Det är samma regler som tidigare gällde för de öppna gymnasieskolorna, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utbildningsministern påpekar att beslutet om distansundervisning ligger på respektive huvudman, och gäller inte grundsärskolan eller specialskolan.

– Det här är ytterligare ett verktyg för att hindra smittspridning i samhället, säger hon, och betonar "det måste se olika ut utefter skolornas olika förutsättningar".

Veckan före jul stängde många kommuner och friskolor ned högstadieskolor på grund av den kraftiga smittspridningen efter rekommendation av smittskyddsläkare i regionerna. FHM kom också med rekommendationer att gymnasieskolorna skulle fortsätta med distansundervisning fram till den 24 januari.

Grundskolorna har inte kunnat stängas tidigare såvida det inte uppstått större utbrott på skolorna och det har då gjorts i samråd med smittskyddsläkare i regionerna.

Välkomnas av Lärarförbundet

Nu ger regeringen genom en ändring i förordningen även grundskolorna möjligheter att arbeta mer proaktivt. De kan exempelvis låta delar av skolors elever läsa på distans för att glesa ut antalet elever som reser till skolorna och som vistas i lokalerna.

– Vi välkomnar att det nu finns lagstöd för att arbeta med proaktivt på skolorna om skolhuvudmännen ska kunna få bukt med smittan och få ned trycket på sjukvården så måste vi kunna hålla den sociala distansen på skolorna mellan elever och lärare. Nu möjliggör det att huvudmän kan ta sitt ansvar och att smittskyddsläkarna kan hjälpa dem att göra detta, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt betonar hon:

– Det viktigaste är att ingen lärare ska tvingas dubbelarbeta med både distans- och närundervisning samtidigt.

De senaste dagarna har bland annat smittskyddsläkarna i Region Halland och Blekinge rekommenderat att kommunerna ska införa distansundervisning under ett par veckor på grund av hög smittspridning i dessa regioner.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket: 

– Undervisningsformerna behöver anpassas. Även undervisning i skolorna behöver anpassas så att man undviker större samlingar och trängsel. Öppna fönster och vädra efter varje lektion, säger han på presskonferensen.

Forskare vill hålla stängt

I en debattartikel i DN i går ifrågasatte även 30 forskare Folkhälsomyndighetens och Regeringens linje att hålla grundskolorna öppna i ett läge då intensivvården går på knäna. Och FHM egna veckorapporter visat att grundskolan varit den största miljön för coronautbrott i miljöer för allmänheten mellan vecka 47 och 50. Forskarna konstaterar att grundskolan under vecka 50 stod för hela 50 procent av dessa utbrott.

– Det här mantrat som Folkhälsomyndigheten har haft att barn inte smittas, inte blir smittade och inte sprider smitta är ju inte korrekt och det är stor smittspridning i skolorna. Det har man sett i andra länder också, säger Anders Vahlne, professor emeritus i klinisk virologi vid Karolinska institutet till TT.

Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, tillbakavisar inte att även barn kan smitta men han vidhåller att det inte driver smittan.

– Relativt sett har skolan fått en större andel av utbrotten nu. Det ska i första hand förklaras med att väldigt många andra arbetsplatser är stängda eller nästan inte har några arbetstagare alls på plats. I skolan är man i full verksamhet vilket relativt sätt ger ett större tryck på skolans område men det innebär inte att skolan i sig har ett större problem än tidigare, säger han.

De 30 forskarna har gått samman i gruppen Vetenskapsforum covid-19 då de anser att myndigheterna inte gör tillräckligt för att stoppa smittspridningen av Covid-19 i Sverige.

Ett område där det inte rått enighet mellan olika forskare och Folkhälsomyndigheten är just smittspridningen bland framförallt äldre grundskolebarn.

– Vi befinner oss på målgången för att få vaccin – att då inte göra vad vi kan för att inte fler ska bli smittade, bli svårt sjuka eller dö är fullständigt vansinne, säger Anders Vahlne till TT.

Folkhälsomyndigheten har kommenterat den stora smittspridningen i skolan med att personal i skolan oftare smittas av sina kollegor och mer sällan av eleverna. De hänvisar till regionernas smittskyddsenheter och deras smittspårning, men har enligt forskarna inte presenterat något underlag för det påståendet.

Forskarna ifrågasätter den slutsatsen i sin debattartikel: ”att lärarrummet skulle utgöra en sådan förhärskande smitthärd att dessa ensamt skulle stå för 45 procent av landets utbrott i allmänna miljöer trotsar allt förnuft.”

De anser att samtliga skolorna bör vara stängda två till fyra veckor för fysisk undervisning.

Anna Ekström poängterade på presskonferensen på torsdagen att hennes och regeringens ambition är att hålla grundskolan öppen i Sverige men hela tiden agera snabbt om förändringar uppstår i smittskyddsläget.

– Det är ytterst regeringen som fattar beslut om skolor i Sverige ska stängas eller hållas öppna. Om det krävs kommer vi inte att tveka att stänga skolorna trots alla de nackdelar som det skulle medföra. Men vi vill inte det och ansvaret för att vi ska kunna hålla skolan öppen i Sverige det delar vi alla, säger Anna Ekström.

De utökade möjligheterna för skolhuvudmännen att helt eller delvis stänga högstadieskolor träder i kraft från måndag den 11 januari efter att regeringen fattat det formella beslutet under morgondagen.

LÄS ÄVEN

Så ser smittan ut på högstadiet

Maria Wiman: Låt en lärare få drömma

Läraren: Då funkar distans bra

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.