Sök

Professor: ”Pandemin visar skolans betydelse”

Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Pandemin har satt fingret på skolans och lärarnas betydelse för samhället.
– Vi ser vad den betyder först när risken finns att den försvinner, säger Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet.

LÄSTIPS: Deras kollega dog i corona

Sverker Lindblad är just i färd med att gå igenom hur grannländernas skolpolitik har utvecklats under pandemin, på liknande sätt som han gjort med den svenska skolan.

Genom myndighetsbeslut och medierapportering har han och kollegerna närmat sig det unika svenska förhållningssättet, att skolan ska vara öppen.
Enligt Sverker Lindblad har lärare och skola haft enorm betydelse under covid-året.

– Den ena uppgiften är att fungera som skola, det andra är att vara en del i bekämpningen av pandemin. För de yngre åldrarna har skolan varit ett led i möjligheten att låta sjukvården fungera, de som jobbar i sjukvården har kunnat gå till jobbet. Det var väldigt uttalat, säger han.

LÄSTIPS: 24 lärare berättar: Så har pandemin förändrat våra liv

”Lärarna hamnar i fronten”

Sveriges öppna skolan-politik grundar sig enligt pedagogikprofessorn i den svenska grundlagen.

– Pandemin gjorde det möjligt för oss att studera vad skolan betyder i samhället, när risken finns att den försvinner. Vad som är jätteviktigt för att begripa Sverige är konstitutionen, vi tillåter inte ministerstyre. Folkhälsomyndigheten har ansvar, ministrar får inte gå in och styra, säger han.

– Att bekämpa corona handlar inte bara om medicin. Där kommer skolan in. Skolan är viktig för barn och ungdomar. De kan träffas, de får bra mat, och de blir inte isolerade. Det tror jag är väldigt viktigt. Sveriges bedömning är mer komplex än i exempelvis Norge och Danmark.

Ni säger att enskilda skolenheter och lärare har fått hantera restriktioner, eller sköta pandemin?

– Om du bestämmer att skolan ska vara öppen, för att föräldrarna ska kunna gå till jobbet och för att barn och ungdomar behöver det. Då hamnar lärarna i fronten. Utan lärare är det inte en skola.

Vad säger du till en lärare som känner sig offrade?

– Som läkare eller sjuksköterska har du ett jobb att sköta. Det är samma här. Jobbet är otroligt viktigt för att barn och unga får sin skolgång. Däremot så måste man kunna göra avväganden, vad som krävs för att människor ska kunna vara verksamma inom skolan utan att offra livet. Där har jag inget svar.

Vad är det som gör att distansundervisning inte blir lika bra som närundervisning?

– Poängen med skolan som institution är att distansundervisning inte kan ge den typ av kompetens och tillförlitlighet som skolan ger. Det är så viktigt att kunna diskutera med kamrater och lärare, och lärare kan visa alternativa möjligheter. Man talar om skolan som ett konkurrensinstitut där Sverige konkurrerar med varandra och resten av världen, i stället för att se skolan som en samhällsresurs. Pandemin är bra för att förstå skolan som en gammal social institution, säger Sverker Lindblad.

LÄS ÄVEN

Tegnell: ”Avståndsreglerna inte bindande”

Få krav på skyddsstopp

Därför riskerar distansundervisning öka lärarbristen