Sök

Oklart om skolan ska smittgranskas

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark inkluderar lärare till yrken som har svårt att jobba hemifrån, men det är ändå inte säkert om lärarna kommer ingå i Arbetsmiljöverkets tillsyn av utsatta branscher. Foto: iStock och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra en riktad tillsyn av utsatta branscher under pandemin. Dock är det ännu inte bestämt om skolan ingår i kontrollerna.
– Jag häpnar om skolan och förskolan inte ingår, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Totalt har Arbetsmiljöverket fått in 11 027 anmälningar om arbetsskador relaterade till corona, fram till 18 januari 2021. Av dessa kommer 202 från skola och högskola/universitet.

Eftersom corona-tillbuden på arbetsplatserna ökar, får Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att göra särskild tillsyn av högriskbranscher, där det är svårt att jobba hemifrån.

LÄSTIPS:  Coronaråden för gymnasier lättas upp – Lärarförbundets krav

Kontrollerar arbetsgivarnas insatser

– De som kan arbeta hemifrån ska göra det. Arbetsgivarna behöver fortsätta ta ansvar för att möjliggöra hemarbete för fler. Men samtidigt är det många som inte kan arbeta hemifrån: sjukvårdspersonal, lärare, busschaufförer, butiksbiträden och många andra yrkesgrupper. Alla som ser till att Sverige trots pandemin, funkar, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, under regeringens presskonferens på torsdagen.

Tanken är att Arbetsmiljöverket ska genomföra kontroller, bland annat av att arbetsgivarna gör regelbundna riskanalyser, att de säkerställer tillgången på skyddsutrustning och att de samverkar med fackförbunden.

LÄSTIPS: Tegnell: ”Snar återgång till vanlig grundskola”

Oklart vilka branscher

Men även om Eva Nordmark inkluderar lärare i sina exempel på yrken som har svårt att hemmajobba, är det ännu inte beslutat vilka branscher som hamnar under myndighetens öga. Det är upp till Arbetsmiljöverket.

För Lärarförbundet är det självklart att huvudmännens arbete ska granskas.

– Jag utgår från att förskolor och skolor är prioriterade i extratillsyn, de har varit igång under hela pandemin och det florerar väldigt motstridiga uppgifter om våra medlemsgrupper är utsatta för smitta eller inte. Vi behöver mer kunskapsunderlag om vad som kan minska smittan och hålla lärarna friska, men också lära oss mer om hur viruset fungerar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Delar av Arbetsmiljöverkets resultat redovisas 31 mars, samt 15 juni. Slutresultatet dröjer till myndighetens årsredovisning 2021.

Anmälda coronarelaterade arbetssjukdomar fördelat på bransch

  Bransch ÅR 2020 ÅR 2021 TOTALT

FÖRSKOLEUTBILDNING

50 22 72

GRUNDSKOLEUTBILDNING OCH FÖRSKOLEKLASS

76 8 84

UTBILDNING INOM GRUNDSÄRSKOLA

6 - 6

STUDIEFÖRBEREDANDE GYMNASIAL UTBILDNING

22 - 22

GYMNASIAL YRKESUTBILDNING

3 - 3
UNIVERSITETS- ELLER HÖGSKOLEUTBILDNING  14 - 14

Källa: Arbetsmiljöverket

LÄS ÄVEN

Moderaterna kräver att lärare prioriteras i vaccineringen

FOHM stoppar insamlingen om skolan

Skolverket gör en blixtöversyn av skolstängningarna

Lärarstudentpodden: Ångestavsnittet

Lyssna på Lärarstudentpodden här!

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.