Sök

Oklart inför skolstarten på gymnasiet

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Pressbild

För att undvika smittspridning i kollektivtrafiken, får gymnasieskolor möjlighet att utöka distans- och fjärrundervisningen vid skolstart, om det inte går att lösa schematekniskt. Men exakt hur det ska gå till, är fortfarande oklart på många skolor.

När gymnasieskolorna öppnar inom närmsta veckorna finns en oro för att den ökade trängseln i kollektivtrafiken också ökar spridningsrisken för corona.

Regeringen har därför gjort en förordningsändring som öppnar upp för gymnasieskolor att kombinera närundervisning med fjärrundervisning när höstterminen startar.

– Med den här förordningsändringen får gymnasieskolor förutsättningar att lösa situationer med fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Fokus ligger på att begränsa smittspridningen i landet. Det krävs dock att huvudmannen har försökt anpassa schemaläggningen först, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande från regeringskansliet den 16 juli.

I Stockholms län pendlar nästan hälften av alla gymnasister till en annan kommun. Även de som går i gymnasiet i den egna kommunen åker ofta buss eller tåg för att ta sig till skolan. Cirka 80 000 gymnasieelever i Stockholms län åker kollektivt.

Inom Stockholms stads kommunala gymnasieskolor förbereder man sig för terminsstart. Hans-Kristian Widberg, tillförordnad gymnasiedirektör i Stockholms stad, ser fram emot att välkomna eleverna tillbaka till skolan.

– Vi arbetar för att göra det möjligt för skolorna att utnyttja möjligheten till att delvis bedriva utbildning på distans, i syfte att minska resandet med kollektivtrafik. I vilket omfång detta kommer att ske får vi återkomma till, arbetet är inte klart än, säger han.

– Vi har även bjudit in representanter för fackförbunden för att se hur vi kan lösa detta på bästa sätt för både elever och lärare.

Också Länsstyrelsen förordar att skolorna planerar så att eleverna inte måste resa i rusningstid utan ser till att skoltiden sprids ut över hela dagen. Om starttiden varierar inom en eller ett par timmar, kommer det att betyda mycket för hur trångt det blir på tåg och bussar.

I Huddinge kommun, söder om Stockholm, har alla Huddinges gymnasierektorer nu fått i uppdrag av gymnasiedirektören att se över om det går att justera starttiderna inför höstterminen.

Den nya förordningen börjar gälla den 10 augusti och möjligheterna att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning gäller om det är motiverat utifrån föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som rör kollektivtrafiken.

Efterlysning: Har du fått information om hur undervisningen ska gå till på din skola i höst?

Hör gärna av dig till Läraren på redaktionen@lararen.se.