Sök

Ökad barnsmitta – FHM planerar inför skolhösten

Covid-smittan ökar bland barn och unga. Nu tittar Folkhälsomyndigheten på hur skolan ska hanteras till hösten – när de flesta vuxna är vaccinerade men inte eleverna.

LÄSTIPS Vaccinering på arbetstid? Så gör kommunerna

Inom kort kommer Folkhälsomyndigheten att publicera sina vaccin-scenarios inför hösten. Men där är skolan inte med.

– Men det är såklart ett område vi behöver titta på, dels att det inte uppstår fickor i vaccinationen som inte beror på ålder, men sen vad har det för effekt på resten av befolkningen att barn och unga inte kommer att vara vaccinerade, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten (FHM).

Smittspridningen är på väg uppåt igen bland samtliga elevgrupper, utom bland barn 0 till 5 år, som sällan testas. Högst antalet smittade finns fortfarande bland gymnasieeleverna.

”Vanligare att vuxna smittar barn”

Sara Byfors säger att myndigheten ser över om ökningen beror på att fler i gruppen testas, efter de senaste rekommendationerna om ökad smittspårning i skolmiljö.

Hur mycket vet ni om smittspridning från barn till vuxna i skolan?
–  Vi publicerade nyligen en kunskapssammanställning, och där ser man att det är vanligare att vuxna smittar barn, men också att det är en gradient. Yngre barn smittar mindre, äldra barn smittar mer, säger Sara Byfors, enhetschef på FHM.

Hur vet ni det?
– Det ser man i kunskapssammanställningen finns det referenser till studier där man tittat på hushåll, vem som är indexfall, vem som smittar vem. Det ser lite olika ut beroende på studien. Men det är underlaget, säger hon.

FHM har länge hävdat att inläggningar i intensivvård är ett bättre covid-index än smitta, eftersom antalet som testas positivt påverkas av hur många som testar sig totalt.

I svenska intensivvårdsregistret finns under det senaste året uppgifter om 34 inläggningstillfällen för barn mellan 0-9 år, och 48 tillfällen för dem mellan 10 och 19.

Enligt Sara Byfors finns det inga signaler om att sådana inläggningar ökar.

Det finns heller inga planer i nuläget på att sänka vaccinationsåldern till 16.

– Det tittar vi på hela tiden, vi följer kunskapsläget, utfall och eventuella risker. Sen är det en prioriteringsfråga. Det är fortfarande så att smittspridningen är hög i alla åldersgrupper. Det är inte bara barn som är smittade nu, säger Sara Byfors.

LÄS ÄVEN

”Personlig lockdown” – då får Maria äntligen skydd

Wiman: Lärares coronabubblor är kolossalt trånga

Tegnells peppande ord till alla lärare