Sök

Elevfrånvaron minskar igen efter pandemin

Nya siffror från Skolverket visar att frånvaron bland såväl elever i grundskolan som i gymnasieskolan har minskat under maj jämfört med april i år.

Frånvaron bland svenska elever minskar igen - efter att ha ökat under coronapandemin. Det är ett kvitto på att skolan står stadig efter krisen, enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Sverige stängde aldrig grundskolorna. Men när coronaviruset spreds i landet valde ändå många föräldrar att hålla sina barn hemma.

– Vi såg initialt att fler elever var frånvarande. Jag tycker inte att det är så konstigt. Man var rädd, orolig och visste inte vad som gällde, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Men sedan dess har närvaron successivt återgått till mer normala nivåer. Nya siffror från Skolverket visar att frånvaron bland såväl elever i grundskolan som i gymnasieskolan har minskat under maj jämfört med april i år.

"Marginell förändring"

Under slutet av maj var den samlade frånvaron bland elever i grundskolan knappt 20 procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Det är en minskning jämfört med april, då skillnaden var cirka 35 procent.

– Det stärker den bild vi har av att, trots smittspridning och allt som händer i samhället, så står skolan stadig och eleverna får sin undervisning, säger Peter Fredriksson.

TT: Men det är ändå 20 procent högre frånvaro jämfört med förra året. Är inte det oroande?
– I vanliga fall är det två, tre elever per klass som är frånvarande. Om frånvaron då ökar med 20 procent då blir det 3,5 elever som är frånvarande. Så jag menar att det är en ganska marginell förändring.

Dessutom, tillägger Fredriksson, är det inte hur många elever som är frånvarande vid ett tillfälle som betyder något, utan hur länge varje enskild elev är frånvarande. Det är först när en elev är borta en längre period som det påverkar skolgången, menar han.

– Det gäller att hålla isär där många elever har varit borta kortare perioder, men det finns också de som har varit borta längre perioder och de behöver man verkligen ha koll på och följa upp nu. Men det bedömer jag är en ganska liten grupp.

Spänd inför augusti

I gymnasieskolan däremot är frånvaron lägre än den var under samma period 2019 – trots pandemin. I april var minskningen 20 procent jämfört med året innan, i maj hade den minskat ytterligare och låg på 35 procent.

– Det blir ett kvitto på att både lärare och elever har tagit ansvar och hanterat den här situationen på bästa sätt, säger Peter Fredriksson.

Nu är han spänd inför augusti, då resultaten från läsåret kommer in. Först då kan man verkligen se hur den turbulenta terminen har påverkat eleverna.

– Då får vi ett verkligt kvitto på hur svensk skola och svenska elever har klarat den här krisen, säger Peter Fredriksson.

Fakta: Skolverkets siffror

Undersökningen genomfördes den 28 maj till 5 juni 2020.
Uppgifter om frånvaron bland personal och elever samlades in för vecka 22 (25-29 maj) 2020.
Underlaget täcker ungefär en tredjedel av alla elever och all personal i grund- och gymnasieskolan.
Källa: Skolverket