Sök

Ny undersökning: Stor covid-oro i lärarkåren

Tre av fyra ombud upplever att det finns en stor oro bland personalen för att bli smittade på arbetsplatsen, visar en ny undersökning från Lärarförbundet. ”Bedrövligt”, säger Johanna Jaara Åstrand.

Stor oro, bristande åtgärder från arbetsgivaren och svårigheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i skolan. Det är många lärares vardag, enligt en ny Sifo-undersökning från Lärarförbundet.

LÄSTIPS Stänger alla skolor – i hela kommunen

Smittspridningen ökar, samtidigt som gymnasiet fått besked om att återgå till klassrumsundervisning. Nu visar en färsk corona-undersökning från Lärarförbundet att endast en knapp tredjedel av Lärarförbundets ombud tycker att arbetsgivaren satt in tillräckliga åtgärder för att hindra smittspridning.

– Det är bedrövligt. Och det visar tydligt på situationen i landets förskolor och skolor, ett år in i pandemin. Många av skolans problem hade kunnat undvikas – eftersom de till stor del beror på avsaknaden av politiska beslut och uteblivna åtgärder hos lärarnas arbetsgivare, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS Kan jag få ersättning om jag blivit smittad på jobbet?

Samtidigt menar 44 procent av ombuden att det inte går att följa Folkhälsomyndighetens (FHM:s) rekommendationer på arbetsplatsen. Bland tillfrågade rektorer uppger 30 procent att de har dåliga förutsättningar att följa FHM:s föreskrifter.

– Skolan ska vara det sista som stänger och det första som öppnas. Men medan arbetsgivare i andra branscher vidtar alla tänkbara åtgärder för att minska smittspridning och hålla sina medarbetare friska, så får vi strida för skyddsutrustning, för att få sköta uppgifter på distans och minska antalet möten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Olle de Vahl är gymnasielärare och ordförande i Lärarförbundet Örnsköldsvik. Här öppnade kommunen skolorna med fulla klassrum, men har återgått till delvis distansundervisning på grund av smittläget.

– Det är svårt för alla att hålla avstånd i skolan. Men det är skolans ansvar att se till att eleverna har möjlighet att följa FHM:s rekommendationer. Och det har inte eleverna om de ska vara upp till 32 stycken i ett klassrum, säger han. 

Undersökningen visar också att bara 10 procent av ombuden anser att eleverna följer riktlinjerna.

En av alla bidragande faktorer till att oron bland lärarna är stor. Tre fjärdedelar av lärarna i undersökningen uppger att kollegerna är rädda för att bli smittade på arbetsplatsen. För en femtedel av lärarna är oron mycket stor. Och läget påverkar arbetsbelastningen.

Så påverkas arbetsbelastningen

Och läget påverkar arbetsbelastningen. En fjärdedel av lärarna känner press från arbetsgivaren när det gäller att eleverna inte lär sig tillräckligt mycket under pandemin. 7 av 10 känner själva stress för att inte uppfylla allt som står i läro- och kursplaner. Och tre fjärdedelar har en extremt hög arbetsbelastning.

LÄSTIPS Därför är oro en arbetsmiljöfråga

Johanna Jaara Åstrand ställer skarpa krav på förtur till vaccin och anpassningar av skollagen som gör det möjligt att lätta på lärarnas arbetsbörda.

– Kraven på skola och lärare ska anpassas utifrån pandemins förutsättningar – men istället för att fatta ett sådant beslut i riksdagen och att lita på att lärare har både utbildning och erfarenhet att prioritera bort det som inte är nödvändigt för elevernas lärande – så har partierna inte kunnat komma överens om vad som ska bort, vilket innebär att allt är kvar, säger hon.

Tre fjärdedelar är rädda för att smittas – lärarna om pandemin

  • 3 av 10 ombud anser att arbetsgivaren satt in tillräckliga åtgärder mot smittspridning. Vart femte ombud menar att det går att följa FHM:s riktlinjer på arbetsplatsen.
  • 1 av 10 anser att elever följer FHM:s rekommendationer, och vart femte ombud menar att vårdnadshavarna respekterar arbetsplatsens covid-regler.
  • Var tredje lärare i fritidshem och 45 procent av lärarna i förskolan får inte arbeta hemifrån när detta är möjligt.
  • En tredjedel av skolledarna upplever att de har svårt att uppfylla sina arbetsmiljöuppgifter under pandemin.
  • 74 procent upplever att det finns en stor oro bland personalen för att bli smittade på arbetsplatsen.
  • 75 procent anser att det är orimligt att lärare ska följa allt i kurs- och läroplaner under pandemin.

Undersökningen är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Lärarförbundet. Svaren kommer från Lärarförbundets medlemspanel, med svar från 2 247 personer och 48 procents svarsfrekvens. Rapporten bygger också på svar från Lärarförbundets ombud, en webbenkät skickades ut till 5 940 ombud med 51 procents svarsfrekvens.

LÄS ÄVEN

 24 lärare: Så har pandemin påverkat våra liv

Friskare än någonsin – pandemins uppsida

FHM om skolsmittan: ”Gör ingen skillnad”