Sök
Publishing-priset logga

Ny studie: Lärare inte oftare drabbade av covid

Skolpersonal hade motsvarande förekomst av antikroppar som människor i samma ålder i övriga samhället i Storbritannien, visar en ny studie från det drabbade hårt landet. Foto: Colourbox

Ytterligare en brittisk studie pekar på att lärare inte drabbas oftare än andra yrkesgrupper av covid-19. Den här gången har forskarna bland annat kontrollerat förekomsten av antikroppar.

LÄSTIPS: TEGNELLS BESKED OM ÖKADE BARNSMITTAN

14,6 procent av personalen på låg- och mellanstadiet, och 15,7 procent av högstadiets personal testade positivt för antikroppar för covid-19 i december 2020.

Det motsvarar nivåerna hos befolkningen i övrigt.

– Vi ser att de som rör sig i skolan har motsvarande förekomst av antikroppar som människor i samma ålder i samhället, vilket pekar på att personal och elever i skolan inte löper signifikant högre risk att smittas av covid-19 än resten av befolkningen, säger Dr Shamez Ladhani, barnläkare vid Public Health England, i ett pressmeddelande.

Detta är andra omgången av SIS, Schools Infection Survey, och testerna genomfördes i december 2020. 

Studien är ett samarbete mellan London School of Hygiene and Tropical Medicine, Office for National Statistics och Public Health England. 

Skolor i områden med hög smittspridning har övervikt i urvalet, och totalt deltog denna gång 7 089 elever och 5 011 lärare eller annan personal från 121 skolor.

Svensk kritik mot Folkhälsomyndighetens riskbedömningar av lärares risk att smittas av covid handlar till stor del om att högstadielärares smittorisk är felbedömd.

LÄSTIPS: STÖRST RISK PÅ HÖGSTADIET

Studier av siffrorna pekar på att dessa löper högre risk att smittas än myndigheten redovisar.

De två testomgångarna av brittiska SIS resulterar sammanlagt i att 1,64 procent av personalen och 1,22 procent av eleverna i högstadiet testat positivt för pågående infektion, men 0,99 procent av personalen och 0,94 procent av studenterna på låg- och mellanstadiet.

”Något högre nivåer på högstadiet”

– Vi ser något högre antal infektioner i högstadieskolor, jämfört med låg- och mellanstadiet, men den skillnaden är inte statistiskt signifikant. Vi hittade heller inga bevis för att det skulle vara någon statistisk skillnad när det gäller riskerna för infektion bland skolpersonalen, säger Fiona Dawe, avdelningschef för Schools Infection Survey.

LÄSTIPS: TEGNELL: DÄRFÖR VÄGER ELEVER TYNGRE ÄN LÄRARE

Skolorna som deltar i SIS-studien arbetar bland annat med liknande åtgärder som de svenska, att sjuka elever stannar hemma, utökade städrutiner, begränsad samling av elever och lärare, och att medarbetarna håller avstånd till andra vuxna.

Samtidigt har skolorna infört bubbelsystem, där årskurser arbetar åtskilda från varandra.

SIS kommer att fortsätta studera effekterna av de åtgärder som tas i skolorna för att minska smittspridningen.

LÄS ÄVEN

”VANLIGARE ATT LÄRARE SMITTAR ELEVER ÄN TVÄRT OM”

Wiman: Utbildning är en mänsklig rättighet – inte sportlov i Åre