Sök

Ny coronastudie: skolstängningar ger liten effekt på smittspridning

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

En brittisk studie från University College London (UCL) slår fast att bevisen för att skolstängningar skulle hindra corona-smittan är svaga – och att effekten bedöms som liten.

En ny brittisk coronastudie tyder på att Sverige hanterar coronapandemin rätt i att inte stänga ner skolorna. Foto: Shutterstock

FN:s utbildningsorgan Unesco räknar med att mer än 90 procent av världens elever och studerande påverkas av skolstängningar.

Genom att gå igenom 16 studier från nyliga utbrott av besläktade coronavirus, bland annat Sars-epidemin i Kina, Hong–Kong och Singapore 2003, drar ett brittiskt forskarteam slutsatsen att skolstängningar inte påverkat epidemin nämnvärt. Det skriver brittiska The Guardian.

– Vi vet från tidigare studier att skolstängningar har störst effekt om viruset har låg överföringskapacitet och att det slår hårt mot barn. Motsatsen för vad som gäller Covid-19, säger studiens huvudförfattare, professor Russel Viner, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, till tidningen.

En av studierna teamet granskat visar att effekten corona-stängningar får för smittbekämpningen är liten, jämfört med de ekonomiska och sociala effekter de får – särskilt på socialt utsatta barn, skriver the Guardian.

Fortfarande finns det begränsade mängder data som rör Covid -19.

– Men det vi vet visar att effekterna (av att stänga skolan) skulle bli små jämfört med andra begränsningsåtgärder, som att isolera enskilda fall och när man samtidigt vidtar andra isoleringsåtgärder, säger Russel Viner, som också är ordförande för Royal College Paedriatics and Child Health, med 19 000 medlemmar runt hela världen, till the Guardian.


https://www.youtube.com/watch?v=ZbSpoPOD5OU

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.