Sök

Nu ska Arbetsmiljöverket granska skolsmittan

I början av året var det ännu oklart om skolan skulle ingå i granskningen, men nu står det klart att den ingår i regeringsuppdraget om smittgranskningen.

Arbetsmiljöverket sätter igång med extragranskning av skolor under mars. Detta är en del i ett regeringsuppdrag om covid-koll i riskutsatta branscher. Kravet från AMV är att Lärarförbundets skyddsombud medverkar.

LÄSTIPS: Tegnell om barnsmittan: ”Inget talar för mutanter”

Yrken där hemarbete till stor del är omöjligt ska ingå i den specialgranskning som Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen.

”Allt annat hade varit obegripligt”

– Att inte inkludera lärare hade varit helt obegripligt. Våra medlemmar har arbetat under hela pandemin och arbetsbelastningen har gått från hög till extrem. Det är av största vikt att AMV specialgranskar deras arbetssituation, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, till Läraren.se.

”Vi kommer att fokusera tillsynen på de branscher där det sker många mänskliga kontakter, där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt”, skriver myndigheten i ett internt dokument.

Riktad tillsyn kommer bland annat att ske i skolor, både fristående och kommunala. Hur många enheter som ingår, eller hur många på AMV som kommer att arbeta med inspektionerna är inte klart i dagsläget.

De kommunala skolorna kontrolleras genom stickprov inom den redan existerande nationella tillsynen av systematiskt miljöarbete i politiskt styrda organisationer. Därmed styrs de tidigare inspektionerna av förskolan om till att gälla skolan.

LÄSTIPS: Wiman: Utbildning är en mänsklig rättighet – inte sportlov i Åre

Främst distansinspektioner

Kontrollen av friskolor sker med riktade inspektioner.

Arbetsmiljöverket riktar in sig på det förebyggande arbetet mot smittspridning, och kravet att genomföra riskanalyser.

– Det vi fokuserar på är hur arbetsgivaren tagit till sig information om covid-19, som en arbetsmiljöfråga. Hur undersöker man arbetsmiljön? Hur hittar man arbetsmoment där det finns risk för smitta och hur organiserar vi för så liten smittspridning som möjligt – det förebyggande arbetet, säger Pernilla Pehrson Niia, regionchef på Arbetsmiljöverket.

Främst sker inspektionerna på distans, genom video- eller telefonmöten.

”Vi har goda erfarenheter av distansinspektioner i riktad tillsyn mot smittrisker, när vi tidigare inspekterat förskolor, butiker, restauranger och städföretag”, skriver Arbetsmiljöverket.

Arbetsplatser som inte vidtagit godkända åtgärder kommer att få bakläxa. 

– Då kräver vi att de ska rätta till bristerna, tillsammans med skyddsombuden, säger Pernilla Pehrson Niia.

LÄS ÄVEN

Skolavtal 21: Så funkar avtalsförhandlingarna

Ministern: ”Ytterligare krav på huvudmännen”

Så mycket mindre tjänar lärare än andra akademiker – län för län