Sök
Publishing-priset logga

Martina har känt sig trygg

Illustration: Pep Boatella

Martina Ekman, förskollärare, skyddsombud och fackligt ombud på förskolan Aprilgatan 2B i Kortedala, Göteborg:

”Vår förskoleförvaltning tog tidigt fram en tydlig handlingsplan vilket gjorde att vi visste vad som kunde hända, att personal kunde flyttas om det blev hög frånvaro och att förskolor kunde slås ihop. Nu har det inte behövts, men det har varit en trygghet för oss i personalen att veta. Vår rektor har också varit väldigt förstående.

Vi slapp exempelvis sammanslagning med andra förskolor under julhelgen eftersom många kände sig otrygga med att tvingas träffa nya barn, föräldrar och kollegor. Vi har även tydlig information på vårt intranät och lyfter eventuell coronaoro på våra veckomöten.

Det har också bestämts att barn inte ska gå på förskolan om någon i familjen är sjuk. Allt detta har känts väldigt skönt för vår arbetsmiljö. Trots att världen står i brand har våra barn varit väldigt lugna. Förmodligen beror det på att vi vuxna har känt oss trygga, då blir de det också.”