Sök

Lovskola – svalt lärarintresse trots 200 procent mer i lön

Trots rejält lönepåslag är lärarna i vår enkät måttligt intreserade av att jobba i lovskolan i sommar.

Lovskolan ska lösa problemet med kunskapstapp under pandemin. Men när Läraren.se kollar med läsarna, verkar de inte ett dugg sugna att arbeta efter skolavslutningen. Detta trots att Skolavtal-21 erbjuder upp till 200 procents lönetillägg.

LÄSTIPS: Lärarnas egna ord om pandemi-betygen

Det börjar dra ihop sig till skolavslutning – och ett första preliminärt bokslut över pandemins första helårsredovisning av utbildningsskulden.

Regeringen har i en tillfällig ändring av skollagen sett till att det går att förlägga undervisning på lov och helger, för att ta igen missad skoltid. Gymnasieskolor i Uppsala och Nyköping har redan annonserat förlängda vårterminer.

LÄSTIPS: De jobbar i när kollegorna solar och badar

Men i Läraren.se:s enkät visar det sig att lärarna själva helst lämnar klassrummet så fort det bara är möjligt.

Så svarar lärarna

80 procent tackar nej till lovskola, 11 procent säger kanske. Bara en knapp tiondel av lärarna känner sig lockade.

Lärarförbundet anser att lovskola är ett dåligt alternativ.

– Skolmisslyckanden som beror på lärarbrist, resursbrist och avsaknaden av särskilt stöd kan såklart inte rättas till genom en extra veckas lovskola. Det är åtgärder som motar lärarbristen, säkrar tidiga insatser, som garanterar eleverna stöd och anpassning och låter lärarna ägna sig åt undervisning och elevernas kunskapsuppföljning istället för dokumentation och administration som behövs, säger ordföranden Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Undervisar på raster och håltimmar

Redan nu fyller lärare kunskapsluckor i hela landet.

Bland svarspersonerna i Lärarens enkät är det vanligt att använda raster, håltimmar och vardagar efter skoltid till att undervisa elever som missat viktiga moment.

– Dessa lärare gör ju detta för att de vet att arbetet ändå hamnar i deras knän. Det är såklart jätteviktigt att värna sin och sina kollegors arbetstid och arbetssituation. Vi behöver inte fler lärare som dukar under av en ohållbar arbetsbelastning och blir sjuka av sitt jobb, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: Därför vill utredaren inte utöka lovskolan

Hon tycker inte ens att ett pandemiår är en giltig ursäkt för lovskola.

– Många lärare vittnar om att det inte är pandemin i första hand som ligger bakom behoven av lovskola utan bristande stöd och åtgärder under läsåret. Och så var det även innan pandemin, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lovskola? Då får du 200 procent mer i lön

Så funkar tillägget för dig som vill arbeta i lovskola:

• Antingen kan arbetsgivaren sprida ut dina 1360 arbetstimmar per år under flera dagar än de vanliga 194 arbetsdagarna. Det totala antalet arbetstimmar per år ska fortfarande vara detsamma. Under de extra dagarna får du 150 procents extra lönepåslag.

• Arbetsgivaren kan också fråga om du frivilligt vill arbeta mer än ditt årsarbete, det vill säga 1360 timmar fördelat på 194 dagar. Då får du 200 procent extra för den tid som du arbetar extra.

• Extra undervisningstimmar under terminen, till exempel på håltimmar, ska rymmas inom den totala arbetstiden. Beordrad övertid kan ge rätt till övertidsersättning.

Ersättning för lovskolan är reglerad i Skolavtal 21.

Fotnot: I Lärarens enkät svarade 604 läsare på frågor om arbete under pandemin. Den är inte baserad på slumpmässigt urval, och kan inte användas för statistiska slutsatser.

LÄS ÄVEN

Detta gäller för dig som arbetar i lovskola

14 stora: Så gör vi med sommarskolan

 

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.