Sök

Jaara Åstrand: Lätta på kraven – annars slutar skolan fungera

Kraven på lärarna måste minska under pandemin – därför har Lärarförbundet skickat in en kravlista till regeringen.

Staten kan inte lämna huvudmän och skolor att själva lösa den krissituation som pandemin orsakar, konstaterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och kräver att regeringen nu vidtar åtgärder för att minska den omänskliga arbetsbelastning som råder.

”Hög tid att staten ställer upp för lärare och skolledare som utför stordåd i förskolan, fritidshemmet och skolan varje dag”, skriver hon i ett öppet brev med åtta krav som skulle lätta på den ansträngda situationen i Dagens Samhälle

Bland kraven finns att utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner tas bort under pandemin,  att betygsrapporteringen förändras och tas bort i årskurs sex och åtta, och att vårens nationella prov ställs in.

”Fokus måste läggas på undervisningen och annat prioriteras bort. Extra personal måste tillskjutas för att lärare ska kunna vara lärare och inte smittskyddsvakter”, skriver Johanna Jaara Åstrand och konstaterar:

”De ökade kostnaderna kan inte tas av ordinarie budget. Ingen rektor ska behöva mötas av beskedet om att pengarna är slut när smittskyddsåtgärder måste vidtas”.

Lärarförbundets alla krav:

  •  Fokus på undervisningen. Allt som ligger utanför själva undervisningen måste pausas eller prioriteras bort. Det kan handla om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer. 
  • Nationella prov. Vårens nationella prov ställs in. Om smittan har bromsats mot slutet av vårterminen, kan möjligen nationella prov genomföras enligt ordinarie plan i slutet av terminen. 
  • Betygsinrapportering. Många huvudmän begär i dag betygen långt före skolans avslutning. Inrapportering ska ske i terminens absoluta slutskede. Den knappa undervisningstid som finns måste användas in i det sista för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.
  • Betyg i årskurs 6 till 8. Det bör bli möjligt att avstå från att sätta betyg i dessa årskurser. Betyg kan endast sättas när lärare har tillräckligt underlag, vilket är svårt att uppfylla om elever och lärare har varit frånvarande. Betygen i årskurs 9 är de enda med formell betydelse och därmed de enda som verkligen måste sättas under pandemin. 
  • Utvecklingssamtal. Kravet på att genomföra utvecklingssamtal tas bort. Lärare måste själva kunna bestämma hur kommunikation med vårdnadshavare och elever ska genomföras under pandemin.
  • Individuella utvecklingsplaner. Kravet i skollagen på att upprätta individuella utvecklingsplaner (IUP) tas bort under pandemin. 
  • Bedömningsstöd i årskurs 1. Genomförande av bedömning utifrån det obligatoriska bedömningsstödet i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 tas bort. Låt lärare använda det utifrån behov och vad som är genomförbart. 
  • Olika undervisningsformer. Regeringen måste tydliggöra att lärare bara ska ansvara för en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen när- eller distans/fjärrundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.

LÄS ÄVEN

Rektorn: ”Skyddsstoppet gav personalen kraft att mobilisera”

Efter Lärarförbundets krav: Covid-sjukas barn ska stanna hemma

Lärarförbundets krav: ”Stäng av hotfull förälder”

Efter kravet: Förskolorna som fått skyddsutrustning