Sök

Blivande lärarnas covid-protest: ”Ändra reglerna”

VFU-studenter vid Luleå tekniska universitet är rädda att tvingas gå emot FHM:s covid-restriktioner för att undvika att överskrida gränsen för antalet tillåtna frånvarodagar. Foto Luleå tekniska universitet

Trots Folkhälsomyndighetens covid-regler står Luleå tekniska universitet (LTU) fast vid max fem dagars frånvaro under tio veckor för lärarstudenterna som gör sin sista VFU.
– Vi är rädda för att behöva göra om allt, säger Mirja Lager, blivande lärare F-3.

Stanna hemma vid minsta symptom. Håll dig hemma 48 timmar efter att symptomen försvunnit. Covid-reglerna är välkända. De gör att lärarstudenterna som gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i Luleå riskerar högre frånvaro än normalt. Samtidigt har studenterna en gräns för hur mycket frånvaro skolan accepterar. På tio veckor är fem dagars frånvaro max – samma regler som innan covid-pandemin.

Protesterna mot universitetet

– Fem dagar är inte så mycket. Antingen tvingas vi bryta mot restriktionerna, eller så måste vi vänta till nästa år och gå om hela kursen, säger Mirja Lager, blivande F-3-lärare.

Mirja Lager

Vecka 45 ska hon ut på praktik på en friskola i Kalix, tillsammans med ett trettiotal kurskamrater och studenter från andra lärarutbildningar.

Nu protesterar hon och resten av årskursenmot LTU:s hållning. Bland annat har de skrivit till smittskyddsläkaren. Förhoppningen är att kunna ta examen till sommaren.

 – Vi går in i ex-jobb direkt efter VFU, och det är mycket självständigt arbete. Vi bedömer själva att det skulle fungera att ta igen frånvaro då. Det handlar knappast om fem veckor, säger hon.

”Gör som vi alltid gjort”

Marco Modica Agnello är utbildningsledare för VFU vid Luleå tekniska universitet.

Marco Modica Agnello, utbildningsledare för VFU vid Luleå tekniska universitet.

Han säger att utbildningsansvariga diskuterat frågan, men att universitetet står kvar vid gränsen på fem dagars frånvaro.

– Vi gör som vi alltid gjort, corona eller ingen corona. Överstiger frånvaron fem dagar kan vi göra en individuell bedömning, och om alla är överens – handläggare, handledare, lärare och student – då kan studenten komplettera sin utbildning. Men är en student borta en större del av VFU, då finns inget underlag för att bedöma studentens måluppfyllelse, säger Marco Modica Agnello.

Många aktörer är inblandade, både från universitetet och den skola som tar emot studenterna, säger han. 

– Det är inte säkert att vi kan låta studenterna komplettera hur många dagar som helst. Och jag skulle hellre prata om att vi har lyckats få ut alla våra studenter på VFU, trots covid. Det är ett gediget arbete som ligger bakom, säger Marco Modica Agnello.

Men Mirja Lager menar att det inte blir lättare för VFU-handläggarna av att studenter med högre frånvaro får göra om hela praktiken nästa termin.

– Det blir ju svårare att hitta godkända VFU-platser för ännu fler studenter nästa år. Det kan ju vara en lösning för LTU att vi får fortsätta, och lösa våra extra dagar på verksamheten själva, säger Mirja Lager.

LÄS OCKSÅ: SKOLOR SÄGER NEJ TILL LÄRARSTUDENTERS VFU