Sök
Publishing-priset logga

Lärarkrav efter pandemin – mindre grupper

Utbildningsminister har digital-fikat med lärare och rektorer från olika delar av landet. De pratade om pandemins kostnader för elever och lärare. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Emma Olsson.

Kostnaden för pandemin drabbar både elever och lärare. Men utbildningsminister Anna Ekström (S) har varken löften om mer pengar eller lättnader. Läraren Tony Lindfors är orolig för de elever som har svårt i skolan och som halkar efter.
– Det är inte rocket science. Vår fysiska närvaro är väldigt viktig, säger han.

Utbildningsminister Anna Ekström har precis haft en digital fikastund med tre lärare, två rektorer, en elevhälsochef och representanter för två huvudmän. Samtalet handlade om hur pandemin påverkar lärarna och deras elever.

Vad tar du med dig?

– Att de elever som behöver skolan allra bäst är de som far mest illa under den här perioden. Det är ingen nyhet, men det var en samstämmig uppfattning på mötet att elever i behov av särskilt stöd löper störst risker, säger Anna Ekström till Läraren.se.

Hur ska man förhålla sig till det som huvudman?

– Det finns inga nya grepp som man kan ta för att hantera utbildningsskulden. Allt man behöver göra för att stötta eleverna för att de ska kunna gå ut skolan som att pandemin inte hade funnits, det är samma gamla vanliga saker som alltid. Tid och resurser till lärarna att genomföra undervisningen så att elever lär sig så mycket som möjligt. Det är svårt i vanliga fall, och ännu svårare under en pandemi, säger hon.

Idag kom en rapport från IFAU om att pandemin kommer att kosta skolan 10 miljarder kronor för bland annat utebliven undervisning. Skolan har fått en miljard hittills under pandemin. Blir det mer pengar?

– Det är en fråga vi kommer att hantera i kommande budgetförhandlingar. Skolan har fått en specialdestinerad miljard. Därutöver har kommunerna fått mer i allmänna statsbidrag, som också ska gå till skolan.

Många lärare oroar sig för att pengarna inte går dit, särskilt under spartider. Har du något budskap till huvudmännen?

– Budskapet till huvudmannen är att skolan är viktigare än någonsin. Skolan är hårt ansträngd, och lärare, rektorer och elever har slitit hårt under pandemin. Huvudmannens uppgift i vanliga fall är samma som huvudmannens uppgift under en pandemi: skolan ska få tillräckligt mycket pengar för att genomföra sitt uppdrag.

Blir det, som Lärarförbundet kräver, några lättnader för lärarna under pandemin?

– Det får vi återkomma till, vi har inga sådana besked idag, säger Anna Ekström.

LÄSTIPS: Efter Lärarförbundets krav – kommunen pudlar om munskydd

”Duktiga elever klarar det ganska bra”

På Sjulnässkolan i Piteå undervisar Tony Lindfors matte och NO på högstadiet. Han är en av de lärare som deltog i det digitala mötet.

Tony Lindfors, högstadielärare i matte- och NO-lärare på Sjulnässkolan i Piteå.

– Om vi kommer hinna allt, eller om det går lite för långsamt eftersom vi måste anpassa undervisningen, det är svårt att säga redan nu. Men vi ser att elever som är duktiga i skolan klarar det här ganska bra. De har disciplin, motivation och mer skolbackup hemma. Det slår hårdare mot de svaga eleverna som har svårt att fixa grejer, de halkar efter. Vår fysiska närvaro som lärare är väldigt viktig, säger han.

Därför vill han att skolan ska fortsätta att vara öppen.

Vad behövs för att minska de negativa verkningarna?

– När skolan kommer tillbaka mot det mer normala, vilket är på väg, hur får vi till de mindre grupperna, hur fångar vi upp dem som halkat efter? Det kommer pengar till kommunerna, men vi i skolan har inte sett ett öre. Samtidigt är det lärarbrist, även om man står där med pengarna och kan anställa fler… hjälper pengarna? Kanske kan man anställa annan personal så lärarna kan slippa det som inte ingår i läraryrket, som att vara kurator eller psykolog, säger han.

LÄSTIPS: Tegnell: ”Då är munskydd smittorisk”

”Svårt i grundsärskolan”

Anne-Charlotte Rangne jobbar i grundsärskolan på Södermalmsskolan i Stockholm. Skolformen gör att eleverna har möjlighet att gå ett extra år, om det skulle krävas för att uppnå kunskapsmålen.

Anne-Charlotte Rangne.

Vad tror du att pandemin kommer att kosta dina elever?

– Det är lite svårt att svara på nu, vi har varit så förskonade på mellanstadiet, säger hon.

Vilket är en lättnad. Eleverna behöver mycket stöd, både för att hålla restriktionerna och klara eventuell distansundervisning.

– Det är svårt för elever i grundsärskolan att arbeta på distans. Det skulle kräva ständig närvaro från vårdnadshavare, och merarbete för lärarna att instruera vårdnadshavaren. Det dröjer också innan vi upptäcker kunskapsluckorna, eftersom kunskapsutvecklingen går lite långsammare, säger Anne-Charlotte Rangne.

Anna Ekström kommer vid två ytterligare tillfällen att digitalt träffa representanter för skola och förskola för att prata om pandemins påverkan.

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand: ”Oro också en arbetsmiljörisk"

Förbjuda munskydd – detta gäller

KARTA: Distans på högstadiet – se kommun för kommun

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!