Sök

Lärarnas krav: Distansjobb måste gälla även skolan

Lärarsverige sjuder av ilska just nu över att deras kår verkar undantagen från Folkhälsomyndighetens riktlinjer för hemarbete, som gäller resten av samhället.

Det kokar i lärarleden. Folkhälsomyndighetens riktlinjer för distansarbete måste gälla även för personal inom förskola och skola, kräver nu lärarna.

På grund av otydliga regler vad gäller pandemin känner många lärare att ”skolplikten” ställs mot deras rättigheter till smittskydd. Att såväl smittskyddslagen som arbetsmiljölagen åsidosätts som läget är nu. Att det är omöjligt att efterfölja smittskydd på sin arbetsplats.

– I våras fick många arbeta hemifrån, nu tvingas de tillbaka till sina arbetsplatser. Det är obegripligt, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

”Extremt irriterade”

Lärare nekas att arbeta på distans när de inte har elever, de tvingas att vara med på fysiska möten på sin arbetsplats och det finns lärare som till och med hotats med varning av arbetsgivare för att de inte kommit till fysiska möten.

– Jag vet att många lärare är extremt irriterade över att man tvingas vara kvar i trånga utrymmen med sina kollegor även när det handlar om möten och arbetsuppgifter som man med fördel kan göra hemifrån på distans. Distansarbete i resten av samhället är normen och då måste den ju vara det även för våra yrkesgrupper i de fall då de inte är med barnen eller eleverna, säger Jaara Åstrand.

Lärarförbundets nya Sifoundersökning bekräftar att närmare hälften av alla lärarna måste delta i fysiska möten på sin arbetsplats. Dessutom uppger bara tre av tio lärare att de får arbeta på distans när de inte undervisar eller är i barnverksamheten.

Röster ur Sifo-undersökningen

”Varken lärare eller fritidspersonal har fått de förutsättningar som krävs för att följa FHM:s riktlinjer när det kommer till att hålla avstånd, möblera matsal etc. Sen har min arbetsplats konsekvent tryckt på att vi ska ha fysiska möten, både inom kollegiet (APT, SVG, lärarkonferenser) samt fysiska utvecklingssamtal.” Lärare i fritidshem

”Skolan följer inte FHM:s föreskrifter gällande hemarbete då vi är tvungna att
vara i skolan då vi planerar och rättar. Vi måste även vara i skolan när vi
bedriver distansundervisning.”
Lärare i gymnasieskolan

Lärarförbundet ställer med bakgrund av detta följande krav på huvudmännen:

”Folkhälsomyndighetens riktlinjer för distansarbete ska gälla även för personal inom förskola och skola. Möten ska ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver utföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans.”

– Arbetsgivarna måste ta lärares och skolledares larm på allvar. Pandemin är långt ifrån över och smittan ökar nu. Visst finns det arbetsgivare som tar ansvar men det ska ju alla göra.

Och läget blir bara värre. Sedan i torsdags skärpte FHM de allmänna råden och utökade med särskilda för tre regioner.

Startat namninsamling

Facebook-gruppen Lärarupproret kräver också att övriga samhällets krav på skydd mot spridning av covid-19, även ska gälla lärare:

”Vi vill att Anna Ekström kallar till presskonferens och uppmanar alla huvudmän att lärare bör enbart hålla i sina schemalagda lektioner. Utöver detta ska arbetet bedrivas på distans. 100% förtroendetid.”

Sedan starten har cirka 4000 namn skrivit under på dessa krav till ministern. 

Läraren.se har sökt utbildningsminister Anna Ekström som avböjt kommentarer.

Röster från undersökningen

”Utrymme i klassrummet, det går inte att hålla avstånd där. Matsalen är katastrof med lång kö utomhus, trångt inne i matsalen både att ta mat och att sitta vid borden. Ingen anpassning där alla, F-9 skola ca 700 elever och alla äter samtidigt under ca 2 tim. Svårast att hålla avstånd med och mellan elever. Jag upplever att viljan att anpassa enl AMV och FHM är låg från ledning och kommun.” Lärare i grundskolan

”Dubbelmoral med stora grupper i klassrum på skoltid och trångt vid borden i matsalen, sen får vi inte vara inomhus med samma elever och lokaler på eftermiddagen. Smittorisken är ju inte mindre före kl.14.” Lärare i fritidshem

”Vi arbetar precis som vanligt. Möten där fler än 50st är närvarande och överfulla matsalar. Föräldramöten ska ske digitalt men utvecklingssamtal ska genomföras som vanligt om inte vårdnadshavare önskar digitala möten. Det är inte en fråga om jag blir smittad utan en fråga om när!” Lärare i grundskolan

”Vi arbetar i förskolan. Social distansering fungerar inte med barn i 1-5 års åldern. Snoriga näsor är vardagen vi möter, och riktlinjer är luddiga vilket gör att föräldrar blir irriterade och förskollärare får bemöta och bedöma själva. Klara och tydliga riktlinjer behövs, när man ska stanna hemma och när man får komma tillbaka.” Förskollärare i förskolan

”Skolledningen skapar regler för att ha ryggen fri. Men JAG sitter med 31 elever i en klass där avståndet mellan varje elev är 35 cm...”. Lärare i gymnasieskolan

”Varken lärare eller fritidspersonal har fått de förutsättningar som krävs för att följa FHM:s riktlinjer när det kommer till att hålla avstånd, möblera matsal etc. Sen har min arbetsplats konsekvent tryckt på att vi ska ha fysiska möten, både inom kollegiet (APT, SVG, lärarkonferenser) samt fysiska utvecklingssamtal.” Lärare i fritidshem

”Skolan följer inte FHM:s föreskrifter gällande hemarbete då vi är tvungna att
vara i skolan då vi planerar och rättar. Vi måste även vara i skolan när vi
bedriver distansundervisning.” Lärare i gymnasieskolan

Johanna Jaara Åstrand: "Ta lärarnas larm på allvar”

Covidkrisen – hon undervisar på fem skolor

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!