Sök

Lärarnas corona-berättelser: ”Som om pandemin inte existerar”

Uppgivenhet, stor oro, och ovisshet. Så går det att sammanfatta lärarnas upplevelser av hur Folkhälsomyndighetens riktlinjer går att följa i skolan och vilka corona-anpassningar som gjorts på deras skolor.

På flera platser i landet brottas rektorerna med covid-rekommendationerna inför gymnasieöppningen i höst. Läraren.se har också efterlyst lärarnas historier från våren och hur det ser ut inför hösten på skolorna där de jobbar.

Läs ett axplock av lärarnas egna berättelser här:

Grundskollärare, Jönköping:

”Går inte till personalrummet längre, så tråkigt”

Jag arbetar som lärare i en skola i Jönköping. På min skola F-6 märker man knappt att det pågår en pandemi. Inga avstånd mellan elever eller personal varken i klassrum, matsal, idrottssalar, omklädningsrum eller personalrum.

Det bildas trånga köer varje dag till frukost, lunch och mellanmål. Elever på fritids samlas varje vecka 45-50 elever samt vuxna i ett litet klassrum. Att elever kommer till skolan med symptom händer titt som tätt. Då vi ringer föräldrar som ska hämta sina barn kan det ta flera timmar sen är de i skolan dagen efter. Hur noga vi lärare är med att följa FHM :s riktlinjer är varierande. 

Vi har ingen handsprit, tvål och pappershanddukar är slut flera gånger i veckan. Det städas en gång per dag som vanligt, jag har inte sett att man torkat av handtag en enda gång. iPads torkas aldrig av trots att flera barn använder dem dagligen. Borden torkas av max en gång i veckan. 

Då vi lärare ska ha rast finns inga åtgärder tagna om att vi ska hålla avstånd inga lappar, inga stolar borttagna ingen handsprit i personalrummet . Vi är ofta 15-20 personer som har rast samtidigt. Detta har gjort att jag inte går till personalrummet längre på min rast. Så tråkigt. Men jag vill inte bli sjuk och i ett rum där man sitter som vanligt känns inte alls bra.  

Då vi har personalmöten samlas vi minst 25 vuxna i ett klassrum minst en gång i veckan. Det har aldrig hänt att vi haft möten digitalt, men flera av mina kollegor på andra skolor i andra kommuner har inte haft några fysiska möten under våren pga Corona. 

Förskollärare, Katrineholm:

”Otroligt stressande”

Det pratas mycket om hur vi i skolan ska följa riktlinjer vi fått. 
Jag arbetar i en förskoleklass med ca 20-25 barn, barnen är alltså 6 år och vi har tillgång till ETT klassrum. Att få 6-åringar att hålla avstånd är inte något man kan begära av varken eleverna eller oss lärare. 

Hur ska vi kunna genomföra en god undervisning och samtidigt följa era riktlinjer när vi inte har förutsättningarna?

Jag har barn hemma i riskgrupp och upplever det otroligt stressande att situationen ser ut som den gör och att man inte kan påverka den. 

Idrottslärare, Halland:

”Alla äter intill varandra i en bamba”

Jobbar på en skola i Halland där vi har ca 600 barn från F-klass till år 9. Här har inga som helst förberedelser gjorts inför hösten. Och under våren likaså. 

Alla äter intill varann i bamba. Samma stora klasser i små utrymmen. Och när personal träffas så samlas alla samtidigt där man sitter trångt. 

Sista 2 veckorna i skolan så fick vi träffas i mindre grupper bland personalen men det var för att några i personalen ”krävde” det och hade klagat till kommunledningen i Kungsbacka. 

Inga som helst direktiv om att hålla avstånd från våra rektorer under våren och de hänvisar till Kungsbacka kommuns direktiv. 

Personal som inser att det inte går att hålla sig undan har på den punkten ”gett upp”! 

Väldigt knepigt måste jag ju säga. Vi på idrotten har haft mestadels ute undervisning sen i april månad. 

När man pratar allvaret med elever så lyssnar dom och är noga med efter en kvart eller så har man glömt vad som sades och det är det som vanligt igen.

Grundskollärare Skellefteå:

”Som om inte pandemin existerar”

På den högstadieskola där jag arbetar är allt precis som vanligt. Det är precis som om Coronapandemin inte existerar. I de små arbetsrummen sitter vi lärare lika tätt som vanligt, i personalrummet likaså. Cirka 25 elever trängs i varje klassrum och umgås tätt på rasterna.

Några få ganska meningslösa åtgärder har gjorts.

Det finns tvål och pappershanddukar i varje klassrum (men inga elever använder dem), streck har tejpats utanför matsalen för att glesa ut köerna, men det efterlevs dåligt. Vi har haft enstaka Teamsmöten och något möte i matsalen för att inte sitta så tätt, men vad spelar det för roll när vi arbetar så nära inpå varandra dagligen ändå.

Till hösten får vi större klasser på grund av nedskärningar och besparingar men utrymmena blir naturligtvis inte större. Det kommer att innebära ännu mer trängsel i klassrum och korridorer vilket gör vår arbetsmiljö ännu sämre och risken för smitta bara ökar.

Lärare, Uddevalla:

”Redan kl 8 bryts rekommendationerna”

Har bedrivit undervisning i år 7-9 hela ’Coronatiden’. Varje morgon klockan 08:00 har jag tagit emot eleverna. Redan här brister FHM rekommendationer: de står i kö utanför dörren och när de ska lämna mobilerna till mig i den röda korgen är det inga 1,5 m som gäller i praktiken. 

Klassen har ställt så kloka frågor fram till skolavslutningen såsom:

1. Vi sitter tätt ihop i klassrummet. Lokalen är liten. Borden rektangulära med två personer per bord bredvid varandra. Hur går det ihop med 2 meters avståndet?

2. I matsalen sitter vi tätt och det är en massa elever där från hela F-9 plus lärare, rektorer, administrativ personal, socialpedagoger, elevhälsan osv. Vi får ta maten med samma bestick, sätta glasen emot samma dryckeshållare. Vi tar ur samma tallrikshög och besticklåda men vi får inte ha kvar smöret till knäckebrödet eller de färska grönsaker som är två överlevare för flera av eleverna. Hur går det ihop? 

3. I de trånga korridorerna står sofforna kvar och där mosar vi ner oss. Barn och vuxna passerar varandra tätt när vi förflyttar oss till de olika klassrummen. Vad är alternativet?

4. Hur ska du kunna hjälpa oss om du ska hålla avstånd i klassrummet? Vi är 30 elever. 

Vidare har jag inte en homogen grupp under veckan utan närmare 120 elever som cirkulerar på skolan som rymmer 850 elever. Det är inte 50 grupper i lokalerna.

Vi fick instruktioner från vår rektor under tidens gång bland annat att vi (lärare) ska se till att elevernas datorer, handtag och arbetslagets telefon ska desinficeras noga. 

Det spännande är att rektorn utlovade att tvål och handsprit skulle finnas i varje klassrum. Som en elev sade; ’Men vi har ju inte ens ett handfat?!’. Dessutom uteblev tvålen och desinfektionsmedlet för det blev restat. Jag räknar iskallt med att få göra avdrag i deklaration för den tvål och desinfektionsmedel jag köpte till ’mitt’ klassrum för egna pengar. Inget material hade kommit innan eleverna tog sommarlov och skolans personal skulle ha fortbildning tillsammans i matsalen.. 

Det blev också utskick om att vi skulle släppa in eleverna utifrån men själva gå in i klassrummet från insidan. Mina elever frågade om skolan plötsligt hade struntat i ytterklädesförbudet och om det nu var okej.

Mitt arbetslag satt cirka 12-14 vuxna i ett rum med storlek av ca 10m2. Det är inget avstånd mellan oss. Det är omöjligt att inte smitta varandra och tro mig, en efter en blev sjuk. Två veckor. Sen frisk en till två dagar. Sen däckad igen. Gick laget runt. Corona? Vem vet? Ingen blev testad. Jag har hört att det fanns vårdnadshavare som haft Corona men det var ZIPP tyst om detta på skolan. Om eleverna smittade? Ja, vem vet. Vi lärare är ju tydligen odödliga. Eleverna likaså och det här Var något som min klass påpekade ett flertal gånger. De var rädda för flera av dem hade ett syskon alternativt förälder i riskgrupp. Men syskonet var fortfarande tvungen att gå i skolan med xx antal elever och vuxna pga skolplikten. 

Majoriteten av eleverna i tex år 9 har varit ute varje helg på olika ställen och träffat olika personer. De tyckte det var befängt att skolans avslutningsmiddag kvällen före avslutningen ställdes in, att de fina kläderna inte gick att använda och att discot uteblev. Skolan var ju ändå öppen och alla elever träffades ju i korridorerna i alla fall? 

Vår skola ordnade separata aktiviteter dagen före avslutningen vilket ställde extra planeringskrav på respektive klassföreståndare. Avslutningsmiddagen hölls i respektive klass hemklassrum, vilket föll ut ganska väl trots allt. Men det har under hela vårterminen märkts att eleverna tröttnat på myndigheter som FHM. De har sett det som ett dåligt skämt och minst varannan dag frågat ’Varför Stänger ni inte skolan istället?’. ’Varför inte distansuppgifter eller uppdelning av oss elever t.ex. år 7, 8 och 9 på olika dagar i skolan?’. Förmodligen är det samtal förda hemma vid köksbordet om situationen i skolan, som avspeglade sig i mitt klassrum. Vi har haft flertalet elever som valt att stanna hemma några dagar. Just because. Det har inneburit merarbete för såväl dem som för mig. Uppgifter som ska mejlas hem, saker som ska jag behöver gå igenom igen och extra arbete av t.ex. läsning av sent inlämnade uppgifter. Ingen har stöttat upp mig i detta extra arbete som pedagog. 

Att göra en rättvis bedömning som legitimerad lärare i ett kärnämne som engelska och sätta slutbetyg i år 9, har inte underlättats av Skolverket när de plötsligt ställer in de nationella proven i ämnet. Jag förväntades genomföra ordinarie undervisning, hålla skenet uppe inför eleverna, se kollegor bli sjuka och själv nekas möjligheten att bedriva undervisning på distans när så behövdes pga att jag också blev sjuk i cirka tre veckor. Jag vet inte om jag ställer upp på en likvärdig arbetssituation under höstterminen 2020. Det går inte att sätta upp en massa rekommendationer och sedan anta att skolväsendet ska kunna uppfylla alla punkter.

Grundskollärare, Kungsbacka:

”Ingen möjlighet till distansering”

Nu jobbar jag i grundskolan, på mellanstadiet. Har under läsåret som var jobbat på en grundskola i Kungsbacka. Byter till ny arbetsplats efter sommaren.
Anpassningar som gjorts är:
* markeringar i kön till skolmatsalen.
* avslutningen inför sommaren var inga föräldrar inbjudna och eleverna fick ha avslutning i hemklassrum med mentor.
* idrottsundervisning har sen april skett utomhus.
 
Handsprit var vi länge utan, cirka två månader.
Finns ingen möjlighet till distansering i korridorer eller klassrum. Eleverna sitter som de brukar. Omöjligt hjälpa eleverna med deras arbeten på datorn och samtidigt ha distans.
Del av undervisning sker fortfarande i små grupprum.
Elever som är friska kommer till skolan trots föräldrar är hemma sjuka i covid 19.
Har mycket sannolikt redan haft covid 19 och var sjuk 9 veckor under vårterminen. Bekymrad över hur hösten kommer att bli i grundskolor.