Sök

Lärarförbundets oro: Barnvaccin blir skolans ansvar

Lärarförbundet är oroliga för att vaccineringen av 12-åringar och uppåt hamnar i rektorernas knä.

Beskedet är här: barn från 12 års ålder ska få covid-vaccin.
Men regeringens förslag om att elevhälsan ska rycka in får Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand att lyfta ett varnande finger.

LÄSTIPS FHM: Då minskar skolsmittan efter sprutan

Under torsdagen kom beskedet som statsepidemiolog Anders Tegnell flaggat för.

FHM säger "jatill vaccination för barn från 12 år och uppåt.

– Det är bra och positivt att vaccinet anses säkert även för barn. Det kommer såklart att spela stor roll för att undvika smitta och hindra smittspridning och på så sätt hålla skolorna öppna och eleverna friska, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Säkerställa elevhälsans resurser”

Folkhälsomyndigheten och utbildningsminister Anna Ekström (S) öppnar för att det kan ske genom samarbete med elevhälsan.

Men, som Läraren tidigare visat, ser tillgången till elevhälsa olika ut i olika delar av landet.

Lästips: Stora skillnader i elevhälsan

Hur mycket räknar ni med att de ska bistå när det gäller vaccination av den här gruppen?

– Det är regionerna som ansvarar för vaccinering och i den mån man vill samarbeta med elevhälsan, utgår jag från att skolan ser positivt på det. Det ökar ju möjligheterna att man kan få en jämlik och bra vaccinering. Men det vill till att man samarbetar och det vill till att man säkerställer att elevhälsans resurser räcker till, även för det som är viktigt just nu att eleverna har haft en tuff period och att det finns stora psykosociala och andra behov att se till hos barn efter en pandemi med mycket frånvaro, säger Anna Ekström till Läraren.se.

SKR: Varierar utifrån förutsättningar

Några generella beslut om skolans roll i vaccinationen finns inte.

– Det är regionerna som ansvarar för vaccinationsarbetet även för denna grupp och man kommer att avgöra hur genomförandet ska gå till regionalt. Vårt intryck är att regionerna delar myndighetens bild att vaccination i samverkan med skolan är effektiv och runt om i landet har dialog redan inletts för att möjliggöra samverkan. När vaccination genomförs i samverkan kommer elevhälsans roll variera utifrån lokala förutsättningar, säger Emma Spak, sektionschef på SKR.

LÄSTIPS Så ska regionerna få fler ungdomar att vaccinera sig

Krav från Lärarförbundet

Men regeringens uttalande om att koppla in elevhälsan, gör att Lärarförbundet ställer krav. 

Organisation av vaccinationen får inte bli ytterligare en uppgift för redan hårt pandemibelastade skolor.

– För oss är det viktigt att regionerna tar ansvar för vaccinationen, så att det inte landar i rektorns knä att organisera, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN

Beskedet: 12-15-åringar ska få covid-vaccin

Gymnasielärarna med flest ovaccinerade elever

Fem knep som får eleverna att lyssna

Fråga experten: Måste vi dokumentera i ännu ett nytt digitalt verktyg?

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!