Sök

Besvikelsen efter Skolverkets nya stödmaterial

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand hade velat se lättnader i kvalitetskraven för lärarna i stället för stödmaterial. Foto: Lärarförbundet och Johan Strindberg

Skolverkets stödmaterial för lärare i covid-19-tider har landat, och Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand synar insatsen:
– Vi är jättebesvikna. Vi behöver rejäla lättnader, säger hon.

”Så ersätter du prao”. ”Hitta nya bedömningssituationer”. ”Laborationer och praktiska moment på distans”. På Skolverkets hemsida finns råd och stöd för skolan under corona – ett uppdrag som myndigheten fått av regeringen. Syftet är att lätta bördan för lärare som har många sjukskrivna kolleger, elever och som har svårt att uppfylla alla normala krav.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand hade velat se konkreta åtgärder i stället.

– Vi hade behövt lätta på kravet om utvecklingssamtal, på att upprätthålla den garanterade undervisningstiden i en extraordinär situation. Men man har kvar exakt samma krav som i vanliga fall. I resten av Sverige ställer man in, ställer om och skjuter fram. Men svensk lärarkår ska ställa upp som vanligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har inga planer på att röra skollagen. Inte i dagsläget.

– Jag öppnar inte för att vi ska ändra i skollagen. Men jag stänger inte dörren. Vi har visat att behövs det, så agerar vi väldigt snabbt. Men vi måste prioritera väldigt hårt i samhället. I de här extraordinära tiderna måste vi använda lagstiftningsresursen så att vi prioriterar det viktigaste just nu, och det är att begränsa smittspridning och säkra resurserna till vården, säger hon till Läraren.se.

Hon håller inte med om att förväntningarna på lärarna är att de ska fortsätta som vanligt.

– Jag har inte sett någon som sagt att de ska fortsätta att jobba som om inget har hänt och jag kan inte läsa ut det av Skolverkets stödmaterial heller. Jag ser att man iskallt anvisar hur man gör om man inte kan ordna praoplatser till elever. Ett sådant stödmaterial är helt betingat av den ovanliga tid vi lever i, säger Anna Ekström.

Johana Jaara Åstrand:

– Vi är besvikna på Skolverkets uppdrag och förstår att de är bakbundna. Regeringen har inte vidtagit några lättnader i lagar och styrdokument, då kan inte Skolverket göra det heller. Även om det är ett gediget material med massa tips, råd och goda exempel så är det långt ifrån vad svensk lärarkår i dagsläget behöver. Det vi behöver är en rensning bland uppgifter som inte ska behöva utföras under en pandemi. Lärare går på knäna för att göra sitt bästa för alla elever och i det läget är det inte fler att-göra-listor som hjälper, säger hon.

Anna Ekström betonar att det är ett arbete som fortgår, med lärarfacken som parter.

– Jag utgår från att Skolverket och de fackliga organisationerna kommer att ha kontakt, och att de fortlöpande ser över stödmaterialet – och jag kommer att följa arbetet noga. Uppdraget är utformat så att det ska utvecklas över tid och i tät dialog med skolans folk, till exempel facken, säger hon.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.