Sök

Lärarförbundet öppnar upp Kontakten för alla

Lärarförbundet erbjuder nu alla – även icke-medlemmar – facklig rådgivning från sina experter under en period. Foto: Colourbox

Covid-smittan ökar överallt, även i skolor och förskolor. Vad ska vi lärare göra? Vad kan vi kräva?
Nu kan du som är lärare eller skolledare ställa dina frågor till de fackliga experterna på Lärarförbundet, som under tre veckor öppnar Kontakten för alla. Även för lärare och skolledare som inte är medlemmar i Lärarförbundet.

Fråga experterna – klicka här

Susanne Storck, facklig vägledare på Lärarförbundet, förklarar Kontakten:

– Vi är experter med arbetsrättslig kompetens. Vi vägleder lärare och skolledare i vad som är rätt och fel om arbetstid, föräldraledighet, lön, arbetsbelastning, konflikter och arbetsmiljö. I samtalet resonerar vi dels om lagar och regler men också om vilka strategier du som ringer har att välja mellan. Behövs ytterligare stöd finns fackliga ombud, ombudsmän och jurister att tillgå.

Normalt är det bara medlemmar i Lärarförbundet som får ringa Kontakten. Nu öppnar ni upp för alla under några kampanjveckor, veckorna 2-4. Varför?

Susanne Storck, Lärarförbundet.

– Vi kan inte låta organisationsgränser stå i vägen för det fackliga arbete som är så extra viktigt just nu i detta pressade läge. Därför kan alla oavsett om man är medlem eller inte, under de tre närmsta veckorna, ringa till Lärarförbundet Kontakt på 0770-330303 för att få vägledning och stöd.

– Vi vill ena alla Sveriges lärare och skolledare i ett förbund!

Orolig för corona – det här gäller om du är lärare

Läraren.se bad Susanne Storck att ge exempel på frågor som inkommit till Kontakten. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Ska vi träffas i samma rum vid möten och utbildningar?

– Nej, vuxna ska träffas digitalt – även skolan är en arbetsplats. All personal som inte måste vara på plats ska arbeta hemifrån (enligt FHM).

Hur ska smittan stoppas i skolan?

– Följ FHM:s riktlinjer. Håll avstånd, stanna hemma när du är sjuk och tvätta händerna. Ändra elevernas schema så att få är på rast och möts i korridorerna samtidigt. Dela grupperna och använd större lokaler. Se till att ni har tillräckliga städrutiner, tillgång till sprit och handtvätt. Elever som är sjuka ska stanna hemma även när deras föräldrar är det. Få chefens stöd att upprätthålla familjekarantän.

Vad ska vi göra när chefen inte lyssnar?

– Kräv riskbedömning tillsammans med skyddsombud och kontakta facket.

Kan rektor dra in min semester?

– Ja du kan ha fått beviljad semester och när flera av dina kollegor blir sjuka kan du beordras in att arbeta. Tänk på att diskutera vilken ersättning du får för det.

Jag har redan fullt upp och ska nu få mer arbete. Vad ska jag göra?

– Din arbetsgivare ska se till att du inte blir sjuk av jobbet. Ni ska tillsammans prioritera vad som är viktigast och ersätta dig för den tid som du arbetar extra.

Får jag ersättning för övertid?

– Ja, övertidsersättning gäller även alla lärare.

Hur mycket undervisning ska jag ha?

– De flesta arbetsplatser har ett mått de utgår från när tjänsterna planeras varje år. Det är ett genomsnitt och blir ca hälften av den reglerade arbetstiden. Dessutom är det flera kriterier att ta hänsyn till. Lärarens behörighet och legitimation, antal elever och grupper, antal kurser/ämnen, kunskapsnivåer och ansvar för arbetsmaterial. Alla arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden och du ska ha tillräcklig arbetstid och andra förutsättningar för att kunna undervisa med god kvalitet.

Vad gäller rast och paus?

– Du ska inte arbeta mer än 5 timmar utan rast. Rasten är inte arbetstid och bör vara minst 30 minuter. Du ska enligt arbetstidslagen har möjlighet till de pauser som behövs. Pauser är arbetstid och måste inte vara schemalagda.

Vad gör facket för att jag ska få rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb?

– Vi arbetar för att påverka skolans och lärares uppdrag så att lärare får vara lärare, ges stort förtroende och inflytande i vardagen och slipper onödig inblandning i yrkesutövningen utifrån.

– Vi arbetar också med opinionsbildning, politikersamtal och avtalsförhandlingar för rimliga förutsättningar samt med lokalt arbetsmiljöarbete, medlemsstöd, tvister och anmälningar för att lagar och avtal ska följas.

LÄS ÄVEN

Öppet brev till Anna Ekström: ”Vi kräver kraftåtgärder!”

Wiman: Sluta behandla oss lärare som duktiga idioter

Fråga experten: ”Sjuk på lovet – vad gäller då?”