Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Lärarförbundet: Lärarna saknas i corona-kommissionen

Lärarförbundets Maria Rönn saknar lärarperspektivet i regeringens covid-kommission. Foto: Lärarförbundet, Marc Feminia

Coronakommissionens uppdrag att granska regeringen och myndigheternas arbete under pandemin saknar lärarnas perspektiv, menar Maria Rönn, Lärarförbundet.

På skolområdet ska corona-kommissionen bland annat se över vilka åtgärder regeringen och utbildningsminister Anna Ekström vidtagit. Men också att specifikt utvärdera övergången till fjärr- och distansundervisning.

Maria Rönn, vice ordförande för Lärarförbundet, menar att ett viktigt perspektiv saknas.

– Det är ju ett givet uppdrag att titta på hur barn och elevers rättigheter tagits tillvara under pandemin. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt att kommissionen inte fått något uppdrag som rör lärares förutsättningar och villkor. Den delen av kommissionen som handlar om äldre- och sjukvård ska titta på arbetsmiljön för de anställda, de hade verkligen behövt göras för skolan. Många lärare vittnar om ökad arbetsbelastning och oro för egen och kollegernas hälsa. Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, jag anser att det är nödvändigt att komplettera med ett arbetstagarperspektiv, säger Maria Rönn.

Utebliven skolstängning utreds

Läraren.se har även frågat utbildningsminister Anna Ekström (S) varför direktiven inte inkluderar en utvärdering av regeringens beslut att hålla förskola och skola öppna – eftersom stängningen av gymnasiet är ett tydligt formulerat uppdrag att se över.

Anna Ekström menar att det ändå ingår i uppdraget.

– Coronapandemin har gjort det extra tydligt hur viktiga förskolan, fritidshemmen och skolan är för samhället. I Sverige har förskolor och grundskolor inte stängts, men förutsättningarna har varit annorlunda på många håll och undervisningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen har bedrivits på distans. Det är viktigt att vi drar lärdom av de erfarenheter pandemin resulterat i, inte minst på utbildningsområdet. Bara så kan vi bygga ett starkare samhälle när vi tillsammans tagit oss ur pandemin, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

LÄS OCKSÅ: Nya lönestatistiken: Lärarna med största löneökningarna – och minsta