Sök
Publishing-priset logga

Lärares frånvaro påverkar eleverna mest

Det mest skadliga för elevers utbildning är när lärare är frånvarande, enligt en ny rapport där forskare räknar på negativa pandemieffekter. Foto: Adobe Stock

Lärares covid-frånvaro riskerar orsaka allvarlig skada på elevernas utbildning:
– Nästan lika stor betydelse som om eleven själv är frånvarande, säger Björn Öckert, forskare vid IFAU.

I rapporten Barn och unga under coronapandemin: lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmarknadsinträde, räknar forskaren Björn Öckert på negativa pandemieffekter på barn och ungas inlärning, utveckling och inträde på arbetsmarknaden.

Baserat på uppskattningar av elev- och lärarfrånvaro, och på tidigare forskning, visar han att det mest skadliga för elevers utbildning är när lärare är frånvarande.

Frånvaron som gör mest skada

– Lärarens frånvaro har nästan lika stor betydelse som om eleven själv är frånvarande. Varje frånvarande lärare innebär att 20-25 elever drabbas. Främst är det kortvarig frånvaro som har negativa konsekvenser. Även om man får tag på en vikarie, så innebär det kort tid för den personen att förbereda sin undervisning, säger Björn Öckert.

Björn Öckert, forskare vid IFAU.

Totalt räknar han med att grundskolans utbildningsskuld under pandemin går att summera till 4,9 miljarder kronor.

Tillsammans med förskolan landar kostnaden runt 10 miljarder kronor i utebliven pedagogik och undervisning.

– Om det inte sker någon undervisning alls är det inte så förvånande att man inte lär sig något. Men sätter man in en vikarie borde det motverka litegrann, men den forskning som finns tyder också på att det krävs en bra lärare för att motverka negativa konsekvenser. Att sätta in vem som helst hjälper inte heller, säger Björn Öckert.

LÄSTIPS: Här sprider sig covid på lågstadiet – Tegnell om smittan

Samtidigt finns det positiva effekter av frånvaro, klasstorlekarna minskar när många elever är frånvarande samtidigt. Men det väger inte upp för kostnaderna.

– Då ökar också skillnaden mellan frånvarande och närvarande elever, säger han.

En del kostnader är dock svåra att undvika.

– Det är klart att det vore bättre om det inte fanns någon pandemi. Men att stänga ner hela skolsystemet har mycket större negativa konsekvenser för barnens utbildning.

LÄSTIPS:
PANDEMIÅNGESTENS TIO TECKEN — SÅ SER DU ATT ELEVERNA MÅR DÅLIGT