Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Långvarig covidsjukdom bland lärare

Under hösten 2020 ökade antalet covidrelaterade anmälningar till Afa Försäkring från alla lärargrupper.

Under hösten 2020 strömmade det in covidrelaterade sjukförsäkringsärenden till Afa Försäkring. Äldre lärare över 46 år var överrepresenterade i anmälningarna i förhållande till hur många lärare som arbetade i de åldersgrupperna.

Läraren har tagit del av rapporten ”Skolans pedagoger”, som presenteras i dag på ett webbinarium. I den här artikeln presenterar vi resultaten av granskningen av de 799 långa covidrelaterade sjukförsäkringsärendena (sjukskrivningar över 90 dagar) bland skolans olika lärargrupper under åren 2020-2021.

Afa Försäkrings preliminära statistik för mars 2020 och fram till juli 2021 visar att både manliga och kvinnliga lärare, över 46 år, är överrepresenterade i statistiken i jämförelse med hur stor andel de utgör av samtliga lärare.

Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm

– Bland kvinnliga lärare är det dock störst överrepresentation bland lärare i åldersgruppen 46-55 år och bland männen i åldersspannet 56-64 år, säger Emil Askestad analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Han poängterar att anmälningar inte handlar om lärare som varit sjuka någon vecka eller två utan om lärare som varit långtidssjuka längre än 90 dagar.
Under det första halvåret av 2020 var det framför allt förskollärare och lärare i fritidshem som stod för de flesta anmälningar av längre sjukförsäkringsärenden som var relaterade till covid-19. Men man stack inte ut i jämförelse med andra yrkesgrupper utan låg på en lägre nivå.

Fler anmälningar under hösten 2020

Under hösten 2020 ökade antalet covidrelaterade anmälningar till Afa Försäkring från alla lärargrupper. Under slutet av året hade lärare och skolledare fyra gånger så många ärenden som i mars 2020. Emil Askestad säger att det kan ha berott på att den som anmälde efter oktober 2020 kunde sätta ett kryss i anmälan ifall sjukdomen hade visat sig vara covidrelaterad. Ökningen av anmälningar under hösten 2020 från lärare och rektorer i skolor kan också ha att göra med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fjärr -och distansundervisning för gymnasieskolan under olika perioder. Det kan ha påverkat smittspridningen och lett till flera längre sjukförsäkringsärenden bland lärarna.

Under våren 2021 har utvecklingen av anmälningar för lärare legat på ungefär samma nivå som övriga yrkesgrupper utom i april 2021 då den högsta noteringen av anmälningar sker.
Statistiken är preliminär eftersom anmälningar till Afa försäkring kan göras i efterhand.

Fakta om rapporten "Skolans pedagoger"

Den nya rapporten ”Skolans pedagoger” består av olika delar. I rapporten har Afa försäkrings utredare undersökt:

• 25 783 långa sjukfall för skolans pedagoger anställda i kommuner och regioner med en varaktighet över 90 dagar

• 2992 allvarliga arbetsolycksfall för skolans pedagoger som inneburit mer än 30 dagars sjukskrivning

• 36 arbetssjukdomar för skolans pedagoger som klassats som arbetsskador under 2015-2019

• 799 covidrelaterade sjukförsäkringsärenden under åren 2020-2021.

Statistikunderlaget som rör skolans olika lärargrupper är hämtat från Afa försäkrings stora skadedatabas som innehåller 15 miljoner försäkringsärenden och där bland annat Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds yrkesgrupper ingår. Det har kopplats till sysselsättningsstatistik från SCB:s yrkesregister.
Afa försäkring är kollektivavtalets försäkringsbolag som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter.


https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter

 

 


LÄS ÄVEN

Lärare drabbas av psykiska sjukdomar efter svår stress

Fallskador och våld från elever orsakar allvarliga arbetsolyckor