Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Kritiserar FHM: ”Otydliga besked om barnvaccinering”

Covid-vaccinationer av 16-17-åringar pågår nu runt om i landet. Josef Milerad, ordförande i svenska Skolläkarföreningen, anser att även 12-15-åringarna bör vaccineras för att skydda barnen, skolornas anställda och undvika skolstängningar.
– Vi måste ha ett medicinskt ledarskap i Sverige som vågar ta obekväma beslut annars kan det få allvarliga konsekvenser på sikt, säger Josef Milerad.

I veckan börjar Sveriges elever på plats i grund- och gymnasieskolor. Men hur ska stora utbrott av covidsmitta förhindras när 100-tals barn möts varje dag i trånga klassrum och korridorer? Behöver yngre barn från 12 år vaccineras? Och ska det i så fall ske bara om det gynnar dem själva eller även av samhällsnyttiga skäl för att minska smittspridningen i samhället?

Tydliga besked om närundervisning

Utbildningsminister Anna Ekström (S) gav redan före sommaren tydliga besked om att undervisningen till hösten ska ske på plats i skolorna och inte via distans. Regeringen hoppas att det ska minska den psykiska och fysiska ohälsan som uppstått bland barnen under covid och erbjuda en undervisning av bättre kvalitet. I veckan trädde det formella beslutet i kraft. Distansundervisning och eventuella stängningar får nu bara ske vid allvarligare utbrott på skolor och då i samråd med regionala smittskyddsläkare.

Inga besked om vaccinering av barn

Folkhälsomyndigheten konstaterade på torsdagens presskonferens att smittskyddsläget i Sverige redan innan skolstart är bekymmersamt och antalet coronasmittade per dag ligger högt över den prognos myndigheten ställde innan sommaren.

Men på en direkt fråga om myndigheten har någon tidsplan för att vaccinera 12-15-åringar svarade Sara Byfors, enhetschef på FHM:

– Det finns ingen tidsplan för det här utan vi tittar kontinuerligt på det dels hur man gör i andra länder dels utfallet av det.

Skälen till varför FHM hitintills valt en annan väg, än exempelvis Finland, klargjorde hon inte mer än att säga:

– Det är väl ändå så att det står och väger. Det är väl inte solklart. Nu har jag inte läst den finska expertisens underlag men visst är det så att man har olika syn på det här när man ska väga risk mot nytta, svarade hon.

Vad grundar FHM sitt beslut på?

Josef Milerad är kritisk till att FHM inte redovisar vad FHM grundar sitt beslut på. Han ställer frågan hur länge skolorna kommer kunna förbli öppna om smittspridningen av deltavarianten av coronaviruset ökar i den omfattning som nu sker.

Josef Milerad, ordförande svenska skolläkarföreningen Foto: Lotta Ljungberg

Han säger att det finns flera samstämmiga rapporter som visar att deltavarianten av viruset slår betydligt hårdare än tidigare varianter mot barn. Men det tar tid att få ny forskning granskad, godkänd och publicerad.

– Om FHM bara tittar på forskningsdata som är publicerad i vetenskapliga tidskrifter så kommer vi ligga efter virusets hela tiden – det har ett helt annat tempo. I ett krisläge måste man vara pragmatisk och låta experter granska den data som finns insamlad och det som är preliminärt publicerat. Framför allt i ett läge då rapporterna är samstämmiga, säger Josef Milerad.

Han förstår att frågan om att vaccinera barn är kontroversiell i Sverige på grund av de barn som drabbades av biverkningen narkolepsi när de vaccinerades mot svininfluensan. Men efter att nu över 4 miljoner barn vaccinerats runt om i världen så finns det, enligt honom, ett stort underlag att granska kring biverkningar av vaccinet på barn kontra hur många dödsfall samt sjukhusinläggningar man kan undvika genom vaccination.

– Folkhälsomyndigheten bör förankra sina beslut i en öppen expertgrupp med sakkunniga som barnläkare och smittskyddsläkare som granskar forskningen för och emot att vaccinera barn från 12 år. Finns det skäl för Sverige att fatta ett annat beslut än andra stora expertgrupper kommit fram kring barnvaccineringar så ska de redovisas, säger han.

Vaccination måste gynna barnen

Anders Björkman, professor i infektionsmedicin på KI och infektionsläkare, håller med Josef Milerad om att en expertgrupp bör tillsättas omgående. Han menar att det ska vara tydligt och transparent för allmänheten om en vaccination är till gagn för barnen och deras skolgång eller inte.

Anders Björkman, professor infektionsmedicin KI Foto: Mattias Ahlm

– Jag tror personligen att fördelarna väger över för att barn ska vaccineras från 12 år men den bedömningen måste göras av experter och ett beslut måste fattas tillsammans med FHM, säger han.

Däremot anser inte Anders Björkman, till skillnad från Josef Milerad, att barnen bör vaccineras om det inte klart gynnar dem själva. De är inte barnens uppgift att hjälpa till att minska spridningen generellt i samhället och/eller minska lärarnas utsatthet för smitta i skolan, poängterar han.

– Där måste lärarna ta sitt eget ansvar och vaccinera sig för att vara säkra på att inte bli allvarligt sjuka. Det är inte barnens ansvar. Det är inte Tegnell eller någon annan som ska bestämma om skolbarnen ska vaccinera sig utan det är varje enskilt barn och deras förälder som ska fatta det beslutet. Men jag tror att ett tydligt och transparent besked från en expertgrupp kring barnvaccin gagnar vaccinationsviljan, säger han.

Över 4 miljoner barn har vaccinerats

Både i Finland och Danmark har myndigheterna fattat beslut och påbörjat vaccinationen av 12-15-åringar. Deras myndigheter ha bedömt att riskerna för barnen att drabbas av en allvarlig covidinfektion är större än riskerna att få allvarliga biverkningar. De menar också att vaccinationer gynnar barnens möjligheter att få en god undervisning på plats i skolorna, istället för distansundervisning, och att kunna delta i fritidsaktiviteter.

I Danmark har Sundhetsstyrelsen (motsvarande Sveriges FHM) även ansett att det gynnar samhället i stort och kan leda till att man får upp flockimmuniteten. Liknande bedömningar har redan gjorts i en rad länder som exempelvis Israel, Kanada och USA.

USA publicerades redan den 23 juni 2021 en stor utvärdering av vaccineringen av 4 miljoner barn i åldrarna 12-17 år. Den är gjord av USA:s folkhälsomyndighet CDC (Centers for Disease Control) och deras
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) där de offentligt redovisar på vilka grunder de fattat sitt beslut att vaccinera barn från 12-år. Sedan dess har ännu fler barn vaccinerats.