Sök

Kritik mot sena covidbesluten: ”Lärare redan utsatta”

Johanna Jaara Åstrand tycker det är helt oacceptabelt att rektorer, lärare och elever fortsätter att utsättas för dessa sista-minuten-besked under pandemin.

Västra Götalandsregionen fattade beslut om distansundervisning kvällen innan den drog igång.
– Oacceptabelt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: Hela listan: Här tjänar lärare mest – och minst

Beslutet om distansundervisning fattas kvällen innan det träder i kraft.

– Det är helt oacceptabelt att rektorer, lärare och elever fortsätter att utsättas för dessa sista-minuten-besked. Vi har förståelse för att läget hela tiden förändras, men lärarna visas ingen förståelse. Skolan behöver planeringsförutsättningar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Distansbeskedet till lärare i Västra Götalandsregionen omfattar veckan efter sportlovet – men inte mer.

– Nu hoppas vi att de slutar hatta. Det har varit alldeles för hattigt för lärare, och därmed svårt att upprätta en rutin vad gäller distansundervisningen, säger Andrea Meiling, Lärarförbundets ordförande i Göteborg.

Att beslutet fattats så sent som kvällen innan skolorna skulle öppna efter sportlovet, gör också att lärare i bland annat Göteborgs stad finns på plats i klassrummet under måndagen, enligt Andrea Meiling.

Läraren.se har tidigare skrivit om de sena covidbeskeden under pandemin. Då förklarade utbildningsminister Anna Ekström (S) att hennes strävan är att fatta beslut så snabbt som möjligt:

Hur tänker du kring lärarnas behov av planering?
– Under hela pandemin har det varit ett problem att de beslut som fattats, har fattats med kort varsel. Skälet till det är att man måste följa utvecklingen väldigt noga. Samtidigt måste man vara beredd att agera väldigt snabbt. Jag strävar efter att beskeden ska komma i så god tid som det bara går, men i en pandemi är det sällan möjligt, säger Anna Ekström.

LÄSTIPS: WIMAN:”FRAMFÖRHÅLLNINGEN INTE KLOCKREN”

Här fortsätter klassrumsundervisningen 

Kvar i klassrummen i Västra Götaland är låg- och mellanstadielärarna.

– Vi är oroade över eleverna på låg- och mellan som också varit i fjällen. Här måste det vara sträng uppsikt, säger Andrea Meiling.

Hon ser distanslösningen som en möjlighet även för yngre elever.

– Det kan mycket väl bli beslut i Göteborgs stad om distans för vissa klasser, men då har redan flera lärare och elever blivit utsatta, säger Andrea Meiling.

Stockholm har tidigare infört möjlighet för enskilda skolor att undervisa på distans, och har under måndagen inga förändringar att berätta om.

– Jag är mycket bekymrad över den ökande smittspridningen i regionen. Vi följer läget dag för dag och är i kontakt med Folkhälsomyndigheten för att överväga vilka åtgärder som kan bli aktuella. Rekommendation om ökad grad av distansundervisning för högstadieskolor och gymnasieskolor är en åtgärd som vi tidigare vidtagit i Region Stockholm, så det är en av flera möjliga åtgärder, skriver smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i ett svar till Läraren.se.

LÄSTIPS: 
TEGNELL: ”DÄRFÖR VÄGER ELEVER TYNGRE ÄN LÄRARE”