Sök

Nya krav på lättnader för lärare under pandemin

Liberalernas Roger Haddad, vill precis som Lärarförbundet, se lättnader för lärarna under pandemin.

Liberalerna kräver att regeringen ska lätta på kraven för lärarkåren under pandemin.
Utbildningsutskottet ska idag ta ställning till om de ställer sig bakom L:s begäran om att skicka ett utskottsinitiativ till regeringen.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand krävde nyligen att riksdagen ska agera för att få regeringen att prioritera bort arbetsuppgifter så lärare i första hand kan fokusera på undervisning under pandemin.

Hon vill att utbildningsutskottet ska agera genom ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskott kan på eget initiativ lämna förslag till regeringen i ämnen som hör till deras ansvarsområden. Det lämnas då som ett utskottsbetänkande med ett förslag till riksdagsbeslut som riksdagens ledamöter kan ta ställning till.

Vill se prioriteringslista för lärare

Roger Haddad (L), Liberalernas skolpolitiska talesperson, lämnade den 21 januari in en begäran om utskottsinitiativ till utbildningsutskottet. Idag ska övriga partier i utskottet ta ställning till ifall man stödjer begäran.

– Jag krävde redan i april i fjol att regeringen skulle ta fram en prioriteringslista för skolor och lärare som ger dem rätt att prioritera undervisningen framför annat som inte är nödvändigt under pandemin, säger han.

Han säger att regeringen har kommit med nya krav och rekommendationer för skolan för att hindra smittspridningen, vilken varit nödvändigt, med han menar att detta måste mötas av förslag och åtgärder för hur konsekvenserna ska mildras.

– Och där är vi starkt kritiska till att regeringen inte har ansträngt sig tillräckligt för att hitta åtgärder som mildrar arbetsbelastningen för lärarna, säger han.

Roger Haddad lyfter fram att många lärare under pandemin både har tvingats täcka upp för frånvarande kollegor och samtidigt dubbelundervisa på distans och fysiskt i skolorna.

Han poängterar att det inte går att kräva samma kvalitét av lärarna och att regeringen borde sammankalla skolmyndigheter och lärarfacken för att lyssna på vad de rekommenderar och därefter ta fram en prioriteringslista kring vilka arbetsuppgifter och lagstadgade krav som lärarna och rektorerna tillfälligt kan ta bort.

– Jag har lämnat något exempel att de regelbundna utvecklingssamtal som man idag måste ha enligt skollagen skulle kunna vara något som man tog bort som krav just nu. Men vi vill inte låsa upp ett utskottsinitiativ till olika krav utan det är bättre att regeringen tar den diskussionen med lärarfacken och skolmyndigheterna, säger han.

Frågan om initiavet sköts upp på tisdagens utbildningsutskott eftersom ett par partier först vill höra Skolverket i frågan.  

Lärarförbundets krav

  • Betygsättningen slopas i årskurs 6-8 under pandemin.
  • Kravet på att genomföra utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare tas bort och att lärarna själva får bestämma hur kommunikationen med vårdnadshavare och elever ska göras och hur ofta.
  • Kravet i skollagen på att upprätta individuella utvecklingsplaner (IUP) tillfälligt tas bort.
  • Reglera att lärare bara ska ansvara för en utbildningsform åt gången, antingen närundervisning eller distans-/fjärrundervisning och att de aldrig ska ske parallellt.

LÄS ÄVEN

Lärarkrav efter pandemin – mindre grupper

Efter Lärarförbundets krav – här får alla gratis munskydd