Sök

Kraftig ökning av tester på barn: ”Halvkaotiskt läge”

Föräldrar till barn med endast milda förkylningssymtom uppmanas på vissa håll att avvakta med coronatesta på grund av hög belastning. Foto: Getty

Samtidigt som vabbsiffrorna skjuter i höjden visar Lärarens rundringning att få barn har Covid-19, enligt regionernas testning. Men provkapaciteten varierar.
– Just nu skulle jag beskriva det som ett halvkaotiskt läge när det gäller provtagningen samtidigt som antalet fall som testar positivt är få, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i region Uppsala.

Läraren har pratat med smittskyddsläkare i hälften av alla regioner i Sverige och ingen av regionerna testar barn under 6 år såvida det inte bedöms medicinskt befogat.

Skälet är att små barn behöver assisterad provtagning och att det inte finns kapacitet för det i dagsläget och att provet kan upplevas obehagligt av mindre barn.

– Provtagningen är svår på barn då de inte tolererar den särskilt väl. Att provta alla förkylda barn i primärvården skulle leda till en mycket hög arbetsbelastning och undanträngningseffekter samt risk för smittspridning. Sedan ett par dagar har vi möjliggjort egen provtagning via 1177:s e-tjänst, säger Maria Tempé biträdande smittskyddsläkare region Västernorrland.

”Bra att testa barn över 6 år”

Maria Rotzén Österlund, tf smittskyddsläkare i Stockholm konstaterar att förskolebarn normalt har ett 10-tal luftvägsinfektioner per år och hon anser att det inte skulle vara rimligt att testa så små barn.

– Däremot tycker vi att det är bra att testa barn över 6 år för att hålla smittspridningen nere när vi nu har ett bra läge med liten smittspridning. Det gäller att hålla i och hålla ut, säger hon.

I region Västerbotten har bara ungdomar med bank-id kunnat boka provtagning men från och med den 14 september har man infört en personlig kod som gör att tonåringar ska kunna göra självtester, men det kommer dröja ytterligare några veckor innan yngre barn över 6 år kan få testa sig på provtagningsstationer med hjälp av assisterande personal.

Flera regioner har valt att bara testa barn över 10 år och uppåt, däribland Uppsala som var först ut med att testa barn från 10 år redan innan FHM:s rekommendationer och man fortsätter i dagsläget med åldergränsen på grund av den stora belastningen som uppstått vid provtagningen sedan skolstarten.

Kraftig ökning efter skolstart

– Just nu skulle jag beskriva det som ett halvkaotiskt läge när det gäller provtagningen samtidigt som antalet fall som testar positivt är få. Vi ser ett väldigt provtagningsintresse i synnerhet bland yngre människor som studenter, gymnasister och skolbarn. Vi har gått från 300–400 tester per dag till 1 000 efter skolstart. När antalet tester steg så snabbt så har det antingen lett till problem med kapaciteten på provtagnings- eller labbsidan. Det är en liknande situation över hela landet, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala.

I region Skåne erbjuds barn tester från 6 år och där testades 637 barn med assisterad provtagning i åldersgruppen 0–9 år under vecka 35 och 36 och av dem var bara 7 prov positiva.

I region Örebro län har man också en generös provtagning för barn. Där barn från 13 år och uppåt gör det med självtester och yngre barn från 6 år får hjälp.

– Ytterst få barn visar positivt på testerna. Under augusti och september har vi ca 20 barn under 18 år som provtagits positiva för coronavirus och majoriteten av dem är inte förskolebarn utan äldre barn. Barn i förskoleålder är mindre än 5 även om vi ser att många barn är sjuka just nu, men det flesta handlar troligtvis om vanliga förkylningar, säger Anja Rosdahl, läkare smittskydd Örebro.

Nolltolerans mot symptom 

Inget tyder på att folk blivit sjukare i Covid utan att den ökade provtagningen handlar om en nolltolerans mot luftvägssymptom på arbetsplatser, förskolor och skolor, vilket leder till att fler vill testa sig för att kunna återgå till skolor och arbetsplatser.

– Hos oss sticker gruppen 20-29-åringar ut. Där var 4,9 procent av alla provtagna smittade under de senaste dagarna. I gruppen 10-19 år var det däremot bara 0,8 procent, säger Johan Nöjd.

Flera smittskyddsläkare poängterar att om provtagningen fortsätter att eskalera i den takt man nu ser så kan de bli tvungna att uppmana människor till att avvakta med provtagning av barnen någon dag efter att man fått symptom.

Rekommenderar att avvakta

I region Östergötland visar testerna att man har väldigt få fall av barn som är smittade.

Under vecka 36 provtogs 3 180 i region Östergötland, varav cirka 10 procent var barn. Totalt var 1,7 procent av alla provtagna positiva men bland dem fanns bara enstaka fall av barn.

Därför rekommenderar man föräldrar att avvakta med att provta barn med milda förkylningssymtom.

Lärarens reporter Lenita Jällhage med på distans under FHM:s presskonferens. Foto: SVT

Tegnell: Väldigt många barn kan bli borta från skolan

Läraren deltog på Folhälsomyndighetens presskonferens under tisdagen. Anders Tegnell svarade då på Lärarens fråga om myndigheten överväger att ändra på rekommendationerna och prioritera äldre barn framför yngre för att lätta på trycket när det gäller provtagningen på barn.

– Vi säger redan i dag att barn under 6 år inte behöver testas om det inte finns speciella omständigheter som föreligger. Och vi håller på och tittar på om man möjligen kan hitta ett system för att bli lite mer restriktiv även hur andra barn ska testas så man minskar lite av trycket. Samtidigt ska det balanseras mot att vi hamnar i en situation där väldigt många barn är borta från skolan väldigt mycket så det gäller att hitta en bra balans här. Vi jobbar på det internt här och tillsammans med regionerna för att hitta någonting som kan vara funktionellt, säger han.

Emma Spak, sektionschef Sveriges kommuner och landsting betonade  efter Anders Tegnells svar att:

– Det är ju extremt viktigt att man följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten utfärdar här så vi inte får en ytterligare ökning som driver mer provtagning.

LÄS OCKSÅ: Rekordökning av vab - region för region

KRÖNIKA: Jag är lärare, inte snorpolis!