Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Kommuner väljer "försiktighetsprincipen"

Malmö, Uppsala och Stockholm har valt att låta åtgärder för att förhindra smitta ligga kvar tills vidare.

Sveriges fem största kommuner hanterar de släppta restriktionerna olika på sina förskolor och skolor. Malmö fortsätter med restriktionerna som tidigare medan Göteborg släpper in föräldrarna på förskolorna igen – om inte rektorn har en annan åsikt.

Sverige öppnas upp när de flesta covidrestriktionerna nu släppts. I Malmös förskolor och skolor kommer det däremot inte att märkas någon större skillnad. Där har man valt ”försiktighetsprincipen” och skyndar långsamt.

– Så sent som för någon vecka sedan hade vi klustersmitta på någon skola. Så vi tar inga egna initiativ till att öppna upp, säger Anders Malmqvist, grundskoledirektör i Malmö till Sydsvenskan.

Föräldramöten fortsätter att vara digitala, grupper som normalt inte träffas hålls isär så föräldrar, elever och personal kommer inte att märka någon större skillnad under höstterminen. Man vill bland annat avvakta vaccinationerna av 12-15-åringarna som påbörjas den 12 oktober och se hur det förlöper innan man öppnar upp. Även Malmös förskolor fortsätter med sina rutiner för att minska trängsel vid hämtning och lämning.

– Det kommer att vara olika förhållningsregler på olika förskolor precis som det är nu – det är inte samma anpassningar, säger Kalle Jönsson, kommunikatör på förskoleförvaltningen i Malmö till Sydsvenskan.

Planerar för succesiv återgång

Även Uppsala och Stockholm har valt att låta åtgärder för att förhindra smitta ligga kvar tills vidare. I Uppsala innebär bland annat att man ska fortsätta med fler uteaktiviteter och hålla kvar de skärpta rutinerna i matsal för att minska trängsel, hålla distans i klassrum och korridorer, vädra lokaler och städa varje dag.

– Nuvarande åtgärder ligger kvar tills vidare och skolorna och förskolorna börjar nu arbetet med att planera för en succesiv återgång, säger Erik Boman, kommunikationsansvarig för utbildningsförvaltningen i Uppsala.

I Stockholm kommer enbart behörig personal ha tillträde till skolans lokaler, det vill säga vårdnadshavare och andra har inte generellt tillträde. Hämtning och lämning av elever och barn sker utomhus på förskolor och skolor.

– Undantag kan göras efter en bedömning om tillträde behövs som vid vissa möten med vårdnadshavare, varutransporter, servicearbeten i skolans lokaler och dylikt, säger Monica E Eriksson, på utbildningsförvaltningens kommunikationsenhet.

Arbetsmiljöansvar för elever och personal

Stockholm stads utbildningsförvaltning betonar att de har ett arbetsmiljöansvar för såväl personal som elever och att arbetsgivaren ska undersöka och förebygga arbetsmiljörisker:

– Arbetsmiljöverket har inte ändrat något i sina riktlinjer. Därför fortsätter grundskolan med de skyddsåtgärder vi har haft på plats under hela pandemin, säger Monica E Eriksson.

I Linköping konstaterar stadens elevhälsochef Åsa Strömberg att de förebyggande åtgärderna kan tas bort, enligt FHM:s rekommendationer men hon skriver i sitt mejl till rektorer att det kan vara bra för lärarna och eleverna i verksamheten med en gradvis återgång och att åtgärderna avvecklas succesivt i den takt som passar verksamheterna – inte utifrån smittspridning och pandemi.

Hon poängterar också att förskola och skola har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är pandemi eller inte. 

”I detta arbete är det viktigt att ta vara på de erfarenheterna av det förebyggande arbetet från pandemin. Det kan till exempel handla om att påminna om handtvätt, ökad städning, lektioner utomhus, digitala möten.”

I Göteborg kommer föräldrar kunna lämna sina barn inomhus på förskolorna igen och man kommer tillåta fysiska föräldramöten. Rådet att hålla avstånd försvinner – såvida man som förälder inte är ovaccinerad. Det är det generella beskedet som rektorerna har fått från staden. Men enskilda rektorer har möjligheten att besluta annorlunda.

– Förutsättningar och lokaler ser olika ut och rektorn beslutar om man kan häva på restriktionerna eller inte. Vi är fortfarande i en pandemi och får skynda långsamt men vi vill möjliggöra mötet med vårdnadshavarna, säger Eva Jacobsson, covidsamordnare på förskoleförvaltningen till Göteborgs-Posten.

Stanna hemma vid sjukdom

Man alla restriktioner är inte släppta. Folkhälsomyndighetens råd gäller fortfarande om att exempelvis stanna hemma om man är sjuk. Och barn ska stanna hemma även vid lättare symptom av sjukdom och vara symtomfria två dagar innan de återvänder till förskola/skola. Om de har kvar lättare symtom som snuva men i övrigt är friska kan barnet gå tillbaka om det har gått minst sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit feberfria i två dagar.

LÄS ÄVEN

Yrkesetiska rådet: Då är det skadligt med lärare på sociala medier

Nytt friskoleavtal efter tuffa förhandlingar

Högt elevbetyg till Rosengårdsskolan