Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Klustersmitta bland lågstadieelever I Malmö

Sundsbroskolan i Malmö har drabbats av stort covid-utbrott. Foto Google Maps

Ett stort utbrott av Covid-19 har skett på Sundsbroskolan I Bunkeflostrand i Malmö. Det är framförallt unga elever i förskoleklass upp till åk 2 som drabbats. Skolan övergår nu till distansundervisning.

– Någon av klasserna är hårdare drabbad och där har uppemot hälften av eleverna konstaterad Covid. I andra klasser, upp till åk 4, är det från en tredjedel och uppåt som är sjuka, säger Linda Deltinger, utbildningschef för område D i Malmö.

Sundsbroskolan är Malmö största FK till årskurs 6-skola med 800 elever. I samråd med smittskyddsläkaren för Smittskydd Skåne har Malmö stad beslutat att gå över till fjärr- och distansundervisning för alla elever på skolan från 4 februari till och med 8 februari. Undantag görs endast för elever som har föräldrar med samhällsviktiga yrken eller som av andra anledningar inte kan stanna hemma.

LÄSTIPS: Tegnell om covid-utbrotten på låg- och mellanstadiet

Smittspridningen har gått fort

– Utbrottet har gått väldigt snabbt. Bland personalen är ungefär en tredjedel smittade. Som tur är har skolan kommit långt i sin digitala utveckling med nätbaserad undervisning och lärarna är väl förberedda på detta, säger Linda Deltinger.

Hon säger att man i dagsläget inte känner till om de smittade barnen bär på det muterade Coronaviruset.

– Just för att det berör de här yngre barnen så har vi velat agera snabbt och bryta smittkedjan eftersom vi ser en eskalerande trend, säger Linda Deltinger.
Man vet i dagsläget inte vad som orsakat utbrottet eller varför de yngre barnen drabbats hårdast. Cirka 50 meter från Sundsbroskolan ligger Ängsslättsskolan.

– På grannskolan Ängsslättsskolan ser vi ingen frånvaro alls bland barnen så vi vet inte varför vi har fått en så omfattande spridning av viruset på Sundsbroskolan och varför de yngre barnen drabbats hårdast, säger Linda Deltinger.

Thomas Magnusson, andre vice ordförande för Lärarförbundet i Malmö:

– Det är klart att det finns en oro, det är jättesvårt att hålla avstånd även om man försöker. Barnen i förskoleklass och på lågstadiet behöver en annan bekräftelse. Sedan är skolan inte är byggd för en pandemi, säger han.

Smittspridningen bland unga är helt nytt

Under torsdagen höll utbildningsförvaltningen ett krisledningsmöte för att gå igenom situationen i Sundsbroskolan och i övriga skolor i Malmö.

Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö. Foto: Colourbox och Tomaz Lundstedt

Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad, konstaterar efter mötet att man inte ser något liknande utbrott på någon av Malmös skolor. Och det finns inte heller någon hög generell smittspridning i grundskolorna i Malmö utan den är lägre än innan årsskiftet både bland elever och lärare. I dagsläget ligger frånvaron på 7 procent bland lärarna vilket inte avviker från tidigare år.

– I Sundsbroskolan är det förskoleklass och årskurs 2 som drabbats specifikt hårt och en sådan stor smittspridning har vi inte sett tidigare bland unga elever. Det är helt nytt för oss. På andra skolor där vi fick stänga ned i fjol på grund av smittspridning har det varit främst personalrelaterat eller på ett ställe handlade det om årskurs 9, säger Anders Malmquist.

Anders Malmquist säger att han förstår att smittskyddet fungerar på vad detta kan bero på.

– Vi vet att det finns en del muterade virus i Sverige men vi har inte fått någon återkoppling från smittskydd om det skulle finnas på Sundsbroskolan och vi vet inte heller om vi får någon sådan återkoppling på grund av sekretess. Men får man en klustersmitta på en skola så slår det väldigt hårt och därför har vi valt att stänga ned Sundsbroskola fem dagar för att bryta detta, säger Anders Malmquist.

Äldre elever får komma tillbaka stegvis

Högstadiet i Malmö stad har varit stängt till och med i måndags och eleverna har fått distansundervisning. Den 1 februari fick 9:orna i stadens grundskolor komma tillbaka fysiskt till sina skolor. Från den 8 februari ska även 7:orna gå tillbaka och veckan efter går de tillbaka till distans medan 8:orna får komma tillbaka fysiskt till skolan. Niorna kommer att fortsätta på plats i skolan medan man beslutar efter sportlovet vad som sker för 7:or och 8:or. Mindre högstadieskolor kan dock redan nu få dispens att ha alla elever på plats.

På måndag eftermiddag kommer Malmö stad i samråd med Smittskydd Skåne besluta om Sundsbroskolans elever ska fortsätta med digital undervisning ytterligare någon eller några dagar eller om elever som är friska ska få komma tillbaka från tisdagen den 9 februari.

– Vi kommer fram till dess att samla så mycket statistik vi kan från skolan. Det är dock frivilligt för föräldrarna att lämna uppgifter till oss och vi ser till att Smittskydd får uppgifterna. Sedan har Smittskydd så klart sina informationskällor från sjukvården och utifrån deras bedömning får vi avgöra om eleverna kan återgå till skolan, säger Anders Malmquist.