Sök

Distans på högstadiet – kommun för kommun

Hur olika ser läget ut bland högstadieskolor som gått över till distansundervisning över landet?

Varje huvudman beslutar om distansundervisning eller inte. Så här ser läget ut bland högstadieskolorna i landet – kommun för kommun.

Efter Lärarens artiklar om att ingen skolmyndighet hade koll på omfattningen över skolstängningarna – eller vilka som övergått till distansundervisning eller inte – beslöt Skolverket för att agera och göra en blixtöversyn av läget i landet.

I kartan nedan redogörs för hur många grundskolenheter hos de kommunala huvudmännen, som helt eller delvis, övergått till fjärr- eller distansundervisning i årskurs 7–9 vid det aktuella tillfället. 

Fjärr- och distansundervisning per kommun

 

 

Källa: Skolverket

Fakta om undersökningen

  • Fredagen den 15 januari och måndagen den 18 januari 2021 kontaktade Skolverket samtliga landets 290 kommuner samt ett urval av enskilda huvudmän som bedriver undervisning i grundskolans årskurs 7–9.
  • Totalt 323 huvudmän kontaktades i undersökningen. Bland dessa ingick samtliga 290 kommuner samt 33 enskilda huvudmän.
  • Svar saknas från sju kommuner: Upplands Väsby, Järfälla, Tyresö, Skurup, Ale, Svenljunga och Uppsala.