Sök

Johanna Jaara Åstrand: "Ta lärarnas larm på allvar”

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand förstår inte varför många lärare som fick jobba på distans under våren, nu tvingas tillbaka till sina arbetsplatser.

Lärare konstaterar att de inte har förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det går stick i stäv med arbetsgivarnas syn på saken.
– Det här är allvarligt. Arbetsgivarna måste ta lärares och skolledares larm på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Skolverket presenterade nyligen sin rapport där 4 av 5 huvudmän inom gymnasieskolan tycker att det fungerat bra att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

– Vår nya Siforapport visar att det verkligen inte är lärarnas upplevelser. Det i sig är väldigt märkligt, säger hon kritiskt

Lärarna förväntas ställa upp

Lärarförbundets nya Sifoundersökning visar bland annat att nästan hälften av alla lärare anser att de har mycket eller ganska dåliga förutsättningar att följa FHM riktlinjer på sina arbetsplatser.

– Det finns en anledning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nu ökar smittspridningen igen. Resten av Sverige och världen har ställt in och ställt om. Och i det läget förväntas lärarna ställa upp. Det gör vi gärna men då krävs det att vi kan följa de riktlinjer som är satta för att både minska smittspridningen och säkra en trygg arbetsmiljö och arbetssituation, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon säger att man som fackförbund har full förståelse för att det varken finns skolor eller förskolor som är byggda för en pandemi och har den storlek som krävs för att klara social distansering men som skolhuvudman kan man inte nöja sig med det, anser hon.

– Man måste helt enkelt hyra extra lokaler till verksamheterna så de får förutsättningar att klara Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. Och den extra kostnaden bör staten ta. Det är det minsta man kan begära. Annars upplevs de här riktlinjerna som ett hån, säger hon.

Pandemin i sig skapar en oro men omöjligheten att följa rekommendationerna ökar oron och detta späds på av en hög grad av frustration konstaterar Johanna Jaara Åstrand.

”Torka handtag och läsplattor”

Hon beskriver att lärarnas vardag är att de får höra att det saknas pengar till städning och själva får gå runt och torka handtag, stolar, bänkar, leksaker och läsplattor med desinfektionsmedel. Detta samtidigt som de ska täcka upp för sjuka kollegor. Lärare nekas att arbeta på distans när de inte har elever, de tvingas att vara med på fysiska möten på sin arbetsplats och det finns lärare som till och med hotats med varning av arbetsgivare för att de inte kommit till fysiska möten.

– Jag vet att många lärare är extremt irriterade över att man tvingas vara kvar i trånga utrymmen med sina kollegor även när det handlar om möten och arbetsuppgifter som man med fördel kan göra hemifrån på distans. Distansarbete i resten av samhället är normen och då måste den ju vara det även för våra yrkesgrupper i de fall då de inte är med barnen eller eleverna, säger hon.

Arbetsgivare kräver nu också i allt högre grad att lärare, som tidigare arbetat hemma på grund av att de är riskgrupp, ska befinna sig på arbetsplatserna.

– I våras fick många arbeta hemifrån, nu tvingas de tillbaka till sina arbetsplatser. Det är obegripligt. Pandemin är långt ifrån över och smittan ökar nu. Visst finns det arbetsgivare som tar ansvar men det ska ju alla göra, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ny undersökning: Lärare får agera snorpoliser och sjukvårdspersonal
Covidkrisen – hon undervisar på fem skolor