Sök

Jaara Åstrands krav: ”Rensa bort allt som inte är nödvändigt”

Lärarnas oro för smitta späs på av att expertisen är tvetydig. Regeringen måste göra mer för att lätta på arbetsbördan under pandemin anser Lärarförbundet.

Drygt 70 procent av högstadielärarna oroar sig för smittas av covid på jobbet. Ändå håller många kommuner och skolor öppet.
– En sjuk lärare kan inte undervisa, och det påverkar utbildningsskulden, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

I Lärarförbundets covid-undersökning beskriver 72 procent av högstadielärarna att de är mycket oroliga för att smittas av covid på arbetsplatsen. Det är också den lärargrupp som uttrycker störst oro. Skolorna är fortfarande öppna på många håll, men eleverna riskerar att smitta nästan lika mycket som en gymnasieelev eller en vuxen.

– Vi vet att oron är stor bland lärarna, och den oron späs på när experterna har så motstridiga åsikter, säger Johanna Jaara Åstrand.

Arbetsbelastningen är hård på alla medlemmar.

– De har en egen, stor oro att härbärgera, men ska dessutom ta hand om elevers och vårdnadshavares oro, utan att riktigt kunna lita på smittskyddsexperterna. Vi vill se tydliga riktlinjer – som dessutom måste följas. Allt annat förstärker oron och frustrationen, säger hon.

LÄS MER: Goda förhoppningar om slopad betygssättning

Krav på regeringen

Lärarförbundet har hela tiden riktat krav på lättnader för lärare mot regeringen, som svarade med att dra in vårens nationella prov för de högre årskurserna.

I stället visar Sifo-undersökningen från slutet av december att lärare fortsatt tvingas vara smittskyddsvakter och extrastäda.

– Vi behöver att arbetsgivarna tar ansvar för att vidta alla åtgärder som minskar smittspridningen. Vi behöver också att de som har ansvar att fatta beslut, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsexperterna i regionerna, att det de säger ska följas, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS MER: ÖDESFRÅGORNA UNDER CORONA – DÄRFÖR HÅLLER SKOLAN ÖPPET

Något som annars påverkar undervisningsskulden. För trots den höga smittspridningen i samhället, får Lärarförbundet regelbundna rapporter om lärare som tvingas till fysiska möten med kollegor.

– Vi vet att det som är avgörande för att eleverna ska få de kunskaper de har rätt till, är att det finns lärare. Alla experter verkar överens om att vuxna främst smittar andra vuxna, ändå har vi arbetsgivare som tvingar kvar lärare på personalmöten, konferenser och sammankomster. Det de gör är att öka utbildningsskulden: En sjuk lärare kan inte undervisa, varken i klassrummet eller på distans, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS MER: Ingen överblick efter skolstängningar