Sök

Jaara Åstrand: Vaccin för samhällsekonomin

Utbildning är det bästa skyddet mot ekonomiska kriser. Våra politiker behöver inse hur viktigt det är att prioritera investeringar i skola och utbildning även när skatteintäkterna sjunker.

Experterna anser att coronaviruset sannolikt inte trivs lika bra i ett varmt och torrt svenskt sommarklimat – sällan har vi längtat mer efter en varm härlig sommar! Men även om smittan kommer att mattas så kvarstår den ekonomiska krisen. På mindre än en månad har hela världsekonomin kylts ner, vilket kommer att sätta sina spår även när den efterlängtade sommarvärmen väl kommer.

Frågan är hur den ekonomiska nedgången ska mötas? Våra politikers val av ekonomisk politik spelar en helt avgörande roll. Vi ser hur företag permitterar, varslar och friställer personal. Arbetslösheten stiger och spås fortsätta stiga. Med färre som jobbar, så blir skatteunderlaget för kommunerna mindre, samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka. Risken är stor att allt mindre resurser blir kvar till skola och utbildning.

Lita på att Lärarförbundet kommer att driva på för att politikerna ska inse att bra utbildning blir viktigare än någonsin för att ta oss ur krisen.

Kommunernas ekonomi var pressad redan före coronakrisen, framför allt genom den förändrade demografin med allt fler unga och äldre. Nu förvärras situationen. Nyligen presenterade regeringen sin vårbudget och lovade nya miljarder till kommuner och regioner. Det låter ju bra, men utlovade tillskott täcker i bästa fall bara nedgången i skatteintäkter.

Under coronakrisen har regering och riksdag lättat på det finanspolitiska ramverket och höjt arbetslöshetsersättningen, infört permitteringslön och direkta statliga företagsstöd. Röster höjs för att staten borde satsa ännu mer för att rädda företagen. Kanske har de rätt, eller så är det klokare att vara lite mer försiktig.

Jag för min del höjer rösten för vikten av att satsa på kunskap och utbildning, på barn och ungas framtid och på vuxnas möjlighet till omställning. Långsiktigt har investeringar i utbildning positiva effekter för ekonomin. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utbildning är starkt och ett tungt argument för att investera i bra utbildning.

Men även på kort sikt framstår det som klokt att förhindra neddragningar på den offentliga sektorn i ett skede då den privata sektorn är i kris. En varselvåg i kommunerna som följer på varslen i näringslivet är det sista vårt samhälle behöver nu.

I själva verket är utbildning lösningen på så mycket av krisens negativa effekter och det som kan ingjuta hopp och framtidstro. Och grunden för framgångsrika utbildningssatsningar är att lärarna har trygga och stabila villkor för sitt arbete.

Lita på att Lärarförbundet kommer att driva på för att politikerna ska inse att bra utbildning blir viktigare än någonsin för att ta oss ur krisen. Mot ekonomisk nedgång finns nämligen inget bättre vaccin än investeringar i bra skolor och bra utbildning. Ett samhälle där befolkningen har en stark utbildningsgrund att stå på bygger faktiskt upp en flockimmunitet mot ekonomisk kris. Ju mer kunskap desto starkare ekonomisk motståndskraft. Så politiker, snåla inte in på möjligheterna att vaccinerna oss mot samhällsekonomisk kräftgång.