Sök

Jaara Åstrand: ”Oro också en arbetsmiljöfråga”

Att förbjuda lärare att använda skyddsutrustning är enligt Johanna Jaara Åstrand ” under all kritik”.

Halmstads kommun förbjöd munskydd i förskola och skola – men pudlade. I Göteborg hotas en förskollärare med sparken, för att hon inte vill jobba utan mask.
– Under all kritik, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Göteborgs stad har skickat hem förskolläraren Gulnar Kozhabekova utan lön sen hon vägrat jobba utan mask, vilket Göteborgs-Posten har skrivit om.

DN rapporterar att Halmstads kommun först förespråkade maskförbud, men såg sig tvungna att pudla efter protester.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att munskydd kan ha en viktig funktion – även om statsepidemiolog Anders Tegnell säger att effekten i förskole- och skolmiljö är begränsad.

LÄS ÄVEN: Förbjuda munskydd – detta gäller

”Oro en en arbetsmiljöfråga”

– Det här är för att tillmötesgå lärare som inte kan upprätthålla social distans, till exempel i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Men också för att dämpa oro. Och oro hos medarbetarna är faktiskt också en arbetsmiljöfråga som arbetsgivaren är ansvarig för, säger hon till Läraren.se.

Att förbjuda lärare att använda skyddsutrustning är enligt Johanna Jaara Åstrand ”under all kritik”.

– Vi är i en pressad situation och arbetsbelastningen på lärarna är extrem. Det borde vara självklart att huvudmannen röjer undan alla hinder som står i vägen för att lärarna ska kunna koncentrera sig på eleverna och deras undervisning – i stället för att strida med arbetsgivaren, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver samtidigt att arbetsgivaren tillhandahåller både skyddsutrustning och instruktioner om hur den används på ett smittsäkert sätt.

LÄSTIPS: KRAV PÅ MUNSKYDD OCH VISIR I FÖRSKOLAN

– Men det betyder inte att arbetsgivarna kan frångå sin skyldighet att vidta alla andra föreskrivna åtgärder, till exempel att se till att minska trängseln, göra det möjligt att hålla distans, att vidta extra städåtgärder, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: DÄRFÖR HÅLLER SKOLAN ÖPPET

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.