Sök

Jaara Åstrand: ”Funkar det inte stänger skolan”

Johanna Jaara Åstrand kräver att riksdag, regering och huvudmän tar sitt ansvar inför gymnasieskolornas öppnande i höst. Foto: Izabelle Nordfjell

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, delar gymnasierektorernas farhågor inför gymnasieöppningen.
– Vi har redan signalerat att det kommer att krävas resurser, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand kräver att riksdag, regering och huvudmän tar sitt ansvar inför gymnasieskolornas öppnande i höst.

– Det kommer att krävas resurser. Både för att vidta åtgärderna som krävs, men också för att ta höjd för det som har släpat efter. För samtidigt har gymnasielärarna vittnat om att med de distanslösningar de varit hänvisade till under våren är det omöjligt att bibehålla kvaliteten. Det går inte att uppfylla kraven i styrdokumenten på distans, säger hon.

– Det här är en extremt tuff situation där vi länge har krävt att riksdagen vidtar åtgärder och anpassar kraven efter pandemins begränsningar. Det här ställer jättestora krav på rektorerna, och det krävs extrem lyhördhet och hundraprocentigt stöd från huvudmännen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Att situationen är något av en omöjlig ekvation bekräftas även från Lärarförbundet.

– Vi har regelverk som säger att om inte personalförutsättningar finns så får man stänga. Och kan man inte uppfylla rekommendationerna – ja, då får man stänga. Det är ett väldigt litet fönster, säger Johanna Jaara Åstrand.

SKR: Svårt för både elever och lärare

Sveriges kommuner och regioner (SKR), huvudmännens intresseorganisation, befäster bilden som rektorer och fackorganisation målar upp:

– Vi hör från våra medlemmar att det finns svårigheter. För det första är till exempel att gymnasieskolans lokaler inte är så lätta att anpassa till Folkhälsomyndigheten och Skolverkets krav. Det är också ett annat upplägg på gymnasieskolan, det går inte att översätta grundskolans erfarenheter rakt av. Det kan vara moment som är svåra att skjuta upp, scheman kan vara lagda – det är svårt att stöpa om. För det andra behöver öppnandet av gymnasieskolan ske i takt med övriga samhället. Så länge de allmänna råden om kollektivtrafik ser ut som de gör, så kommer det på sina håll bli svårt både för elever och lärare att ta sig till och från skolan, säger Karin Hedin, utredare utbildning och arbetsmarknad, SKR.

– Vi har haft möte med Svensk kollektivtrafik, vi har varit i kontakt med utbildningsdepartementet och Skolverket och vi hoppas få en ingång till Folkhälsomyndigheten i frågan. För vi ser att det kommer att bli svårt eftersom det inte finns någon möjlighet till distansundervisning efter 15 juni, säger Karin Hedin.

Peter Fredriksson: Inga lättnader för gymnasieskolan

Rektorerna: Gymnasieöppning en omöjlig ekvation