Sök

Ingen covid-anmälan – kan få böter

Enligt Ulrika Scholander på Arbetsmiljöverket kan det bli fråga om vite för Vimmerby kommun som fortfarande inte har anmält några covid-fall.

Kommunen har inte anmält några covid-fall till Arbetsmiljöverket – och kan ha brutit mot lagen. Nu blir det en fråga om vite.
– Jag hoppas att det inte har drabbat medlemmarna, säger Lärarförbundets ordförande Marie Karlsson.

LÄSTIPS Tegnell efter lärarkritiken: Gör det inte med avsikt

Pandemin är inne på sitt andra årsvarv.

– Det är inte så troligt att det skulle finnas kommuner där ingen av arbetstagarna exponerats för smitta på arbetsplatsen, säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket.

Ändå, precis som Vimmerby tidning berättar, har Vimmerby kommun inte anmält några allvarliga tillbud rörande covid till Arbetsmiljöverket – trots att detta ska ske genast. 

Orsaken kan vara en missuppfattning.

– Vi tolkar det som att om en person blivit smittad på arbetet ska anmälan göras. Men vi har inte haft någon sådan utredning från smittskydd, så det har aldrig kunnat konstaterats att en person blev sjuk här eller där. De har varit tydliga med från regionen att fokus för smittspårningen är inom vård och omsorg, säger Ola Karlsson, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Men Arbetsmiljölagen kräver inte att någon verkligen blir smittad på jobbet – endast att risken finns.

– Det får vi titta på. Det kan vara så att vi borde anmält mer än vi gjort, säger han.

LÄSTIPS Skolorna gör för lite mot covid

Kan vara straffbart

Visar det sig att Vimmerby brustit i sitt arbetsmiljöarbete kan det vara straffbart.

– Får vi uppgifter om en kommun som inte anmält allvarliga tillbud, som exponering av sars-cov 2 är, då måste vi titta på vad det beror på. Om det saknas kunskap eller om det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar så kommer vi ställa krav på arbetsgivaren. Det kan också bli fråga om vite, om vi gör en åtalsanmälan och åklagaren beslutar om att gå vidare, säger Ulrika Scholander, Arbetsmiljöverket.

Så hanterar arbetsgivaren covid

Vimmerby har inte på något sätt varit befriat från covid, bekräftar Marie Karlsson.

Men i stort sett tycker hon att arbetsgivaren hanterar situationen väl.

– Det är allvarligt om de bryter mot arbetsmiljölagen. Samtidigt upplever vi att de verkligen gör sitt bästa och vill de anställda väl, säger hon.

LÄS ÄVEN

Lärarnas fina elevhyllningar inför sommaren
Johanna Jaara Åstrand: Nya lärare kan behöva flytta
Kommunerna som ger lärarna sommarbonus