Sök

Högstadiet där bara en lärare är frisk

Näsbyparksskolans högstadium i Täby går över till distansundervisning efter massjuka bland lärare. Foto Getty

Alla – utom en lärare – är sjuka på Näsbyparksskolans högstadium. Täby kommuns skolchef Maria Assarsson har därför beslutat att eleverna på högstadiet ska undervisas med distans- och fjärrundervisning under de närmaste tre veckorna.

I fredags stod det klart att 25 av 26 lärare på Näsbyparksskolans högstadium var tvungna att stanna hemma på grund av förkylningssymptom.

Maria Assarsson, barn- och grundskolechef i Täby, fattade beslutet att Näsbyparksskolans högstadieelever skulle undervisas på distans. Foto: Täby kommun


– Samtliga har uppmanats att ta ett covid-19 test. Några har redan fått besked och testat positivt för covid-19, några har testat negativt. Vissa har inte fått göra testet ännu medan andra väntar på svar. Så ännu har vi inte hela bilden klar för oss, säger Maria Assarsson, utbildnings- och skolchef i Täby kommun.

Beslut att övergå till distansundervisning

Men på grund av det omfattande personalbortfallet beslöt Maria Assarsson i fredags att högstadiets elever skulle övergå till distans- och fjärrundervisning från och med tisdagen denna vecka. Tidningen Mitt i Täby var först att rapportera om beslutet.

På måndagen fick eleverna studiedag och kunde då hämta böcker och datorer i omgångar på skolan. På tisdagen startade undervisningen med fjärrundersvisning enligt schema.

Hur går det till rent praktiskt när endast en lärare är frisk?

– Rektorn har haft dialog med alla medarbetare och de har fått bedöma ifall de känner sig tillräckligt pigga för att arbeta med fjärrundervisningen. Flera av lärarna har uppgett att de i normala fall hade gått till jobbet då de endast känner av lättare förkylningssymptom. De har därför sagt att de gärna arbetar istället för att vara sjukskrivna, säger Maria Assarsson.

Hon säger att skolan också tagit in några enstaka vikarier från kommunens egen vikarieförmedling som skolan i normala fall använder.

– Vi har beslutat att alla oavsett provsvar stannar hemma fram till den 29 november och undervisar på distans i den mån det är möjligt. Om ingen lärare från skolan kan undervisa så kommer vi att ta in vikarier under den här perioden och därefter gör vi en ny bedömning. Men jag tror inte att vi hamnar i det läget, säger Maria Assarsson.

Varje skola har en lokal plan

Redan i våras upprättade varje skola i Täby kommun lokala Coronaplaner för hur man ska agera vid utbrott av Covid-19. De planerna har reviderats under hösten utifrån lokala förutsättningar.

På Näsbyparksskolan har varje elev sin egen skoldator. Undervisningen sker i realtid som fjärrundervisning via Google enligt schema. Elever som har särskilda behov får hjälp av elevhälsan med specialpedagogiskt stöd.

– Genom den lokala planen har man på skolan haft en förförståelse och varit beredda så nu följer de kort och gott sin plan, säger Maria Assarsson.

LÄS ÄVEN

Kan snoriga barn ge lärare skydd mot covid-19?

Skolan skulle ha öppet hus: ”Provocerande”