Sök

Här undervisar gymnasielärare i fulla klassrum

Under måndagen var det fullt i fem klassrum på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Foto: Privat.

Örnsköldsviks återgång till närundervisning på gymnasiet tvingar lärarna att undervisa i fulla klassrum. Gymnasiechefen Andreas K Johansson säger att Folkhälsomyndighetens (FHM:s) rekommendationer om avstånd gäller ”där det är möjligt”.

Lästips: Rekord i anmälningar – få skyddsstopp

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds krav på att få måndagen på sig för att planera återgången till närundervisning för de två gymnasieskolorna i Örnsköldsvik, möttes av kalla handen.

Nu pluggar 60 procent av eleverna på plats, vilket innebär att fem lärare under måndagen undervisade helklasser utan möjlighet till avstånd.

– Klassrummen är fulla eftersom vi bedriver undervisning i dem, i enlighet med det uppdrag vi har, säger gymnasiechefen Andreas K Johansson, till Läraren.se.

Kommunen tolkar FHM:s avståndsregler som en rekommendation där så är möjligt.

Så tolkar kommunen avståndskravet

– Att hålla avstånd måste vi göra, oavsett om det är skola eller handel eller kollektivtrafik. Där det är möjligt. Tittar man på Folkhälsomyndighetens rekommendationer så skriver de ”där det är möjligt”. Det finns inga skrivelser om hur långt avståndet ska vara, säger Andreas K Johansson.

Återgången sker för elevernas skull.

– Det som däremot står är att det är viktigt med närundervisning. Om du ser något annat får du gärna skicka det. Anders Tegnell har sagt mycket på presskonferenser. Men det han också sagt är att det är viktigt att vi kommer igång med närundervisning, säger han.

Olle de Vahl är skyddsombud för Lärarförbundet.
Tillsammans med Lärarnas Riksförbund kommer han att anmäla tillbud för de fem klassrum där det inte gått att hålla avstånd mellan eleverna.

”Enskilda rektorer avgör”

– Problemet är att det hamnar hos enskilda rektorer och diskussioner om specifika klassrum, i stället för att vi gör ett gemensamt arbete och pratar ihop sig, säger han.

Lärarförbundet och LR kommer att lämna in tillbudsrapporter. Det finns redan ett krav på att

Arbetsgivaren vidtar åtgärder inlämnat till Arbetsmiljöverket, en 6:6a.

Lästips: Lärarförbundet kräver snabba corona-åtgärder

Några av de åtgärder som skolorna vidtagit är att glesa ut så att eleverna inte har skåp bredvid varandra, att låta de största klasserna använda de största salarna, samt schemaändringar för att glesa ut i matsal och kring idrottslektionerna.

I ett brevsvar till lärarfacken redovisar gymnasiechefen vidare åtgärder.

”Jag har ännu inte hittat någon text som berör antalet individer i ett klassrum. FHM tar upp att avstånd i klassrum ska öka om så är möjligt och att vi ska hålla avstånd är något som varje individ i samhället måste tänka på oavsett om det gäller skola, kollektivtrafik eller i handeln”.

Han skriver också:
”Huvudmannen bör planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna. Detta har åtgärdats genom att endast drygt 60 procent av eleverna börjar med närundervisning men också utifrån att det satts in regler om högertrafik, pilar i golvet och förändringar i och kring matsalen”

Smittskyddsläkaren Hans Boman har gett tummen upp för en återgång med upp till 80 procent av eleverna. Men han är tydlig med att FHM:s krav på avstånd gäller, i ett sms-svar till Läraren.se.

Men gymnasiechefen Andreas K Johansson menar att elevintresset överväger.

– Du vet ju också vad forskningen visar, vad som händer med elever som inte klarar gymnasiet? De hamnar så långt efter att de aldrig kan komma ikapp. Det måste vi förhålla oss till.

– Så är det. Men det är därför vi säger att vi ska göra en analys för att se att vi tar in rätt elever. Vilka som har störst behov av att komma in, säger Olle de Vahl.

Tanken på skyddsombudsstopp finns där.

– Men det är svårt att avgöra när det är tillräcklig fara för liv och hälsa för att göra skyddsstopp. Det beror på hur arbetsgivaren hanterar de fem tillbud vi har rapporterat, säger han.

Lästips: Deras kollega dog i corona